Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Dofinansowanie nauki na poziomie wyższym w ramach Programu „Aktywny Samorząd”

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: piątek, 17 lutego, 2017 - 09:32
Adresatami programu są osoby z Warszawy, ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie – Stołeczne Centrum Osób Niepełnosprawnych jest realizatorem programu „Aktywny Samorząd” w roku 2017.

Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Adresatami programu są osoby z niepełnosprawnością z Warszawy, pracujące i niepracujące, które kształcą się na uczelniach wyższych, w szkołach policealnych, kolegiach oraz legitymują się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Osoby niepełnosprawne zainteresowane uzyskaniem dofinansowania nauki na poziomie wyższym w ramach Programu „Aktywny Samorząd” w roku akademickim/szkolnym 2016/17, 2017/2018 mogą składać wnioski w Stołecznym Centrum Osób Niepełnosprawnych przy ul. Andersa 5, w poniedziałek od godz. 08:00 do 18:00, od wtorku do piątku w godzinach od 08 do 16:00 począwszy od dnia 01.03.2017 r. do 30.03.2017 r.

Kolejny nabór jest przewidywany w terminie od dnia 01.08.2017 r. do 10.10.2017 r. Druki wniosków są dostępne w Urzędzie lub na stronie www.wcpr.pl.

Wnioski można również wysłać pocztą.

 

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Lipińska 2, 01 – 833 Warszawa

tel. 22 599 71 00

e-mail: kancelaria@wcpr.pl

www.wcpr.pl