Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

System Sportu Młodzieżowego

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: czwartek, 30 marca, 2017 - 09:28
System Sportu Młodzieżowego - okładka cz. I
Aktualne wyniki współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży

Publikacja System Sportu Młodzieżowego to przyjmowany corocznie zbiór zasad i regulaminów, które dotyczą organizacji szkolenia i współzawodnictwa sportowego uzdolnionej młodzieży.

Publikacja zawiera w miarę pełną wiedzę o kierunku rozwoju sportu młodzieżowego w różnych regionach Polski, zasięgu poszczególnych dyscyplin i ich popularności. Każdy zawodnik biorący udział w Systemie Sportu Młodzieżowego może odnaleźć tu swój klub i ocenić jego wyniki i osiągnięcia na tle innych.

Na stronie Zespołu Sportu Młodzieżowego Instytutu Sportu - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie www.sport-mlodziezowy.pl zamieszczono opracowania dotyczące Systemu Sportu Młodzieżowego, zawierające między innymi

• aktualne wyniki współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży;

• obowiązujące regulaminy współzawodnictwa sportowego;

• decyzje MSiT dotyczących sportu młodzieżowego.

Przedstawiono także wyniki współzawodnictwa w klasyfikacji: województw, powiatów, gmin i klubów oraz w poszczególnych sportach.

Więcej informacji w zakładce Archiwum wyników http://www.sport-mlodziezowy.pl/index.php/2014-06-19-07-22-42