Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Program "Przedsiębiorcza młodzież" (org.: Fundacja Dzieci i Młodzieży i M. St. Warszawa)

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: środa, 12 kwietnia, 2017 - 13:53
Program Przedsiębiorcza młodzież realizowany jest w ramach miejskiego Programu "Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2016-2020".

 

Program adresowany jest do młodzieży warszawskich szkół ponadgimnazjalnych, zarówno szkół kształcenia zawodowego (tj. zasadnicze szkoły zawodowe i technika), jak i liceów ogólnokształcących oraz do studentów warszawskich uczelni wyższych.

Celem programu jest rozwój kompetencji kluczowych, w tym społecznych, sprzyjających postawom przedsiębiorczym i zatrudnieniu młodych ludzi. Program ma także na celu wsparcie inicjatyw i kreatywnych form działania młodych ludzi oraz tworzenie warunków do nabywania praktycznych umiejętności pracy metodą projektową, zarówno podczas przygotowania i realizacji własnych projektów społecznych oraz projektów innowacji technicznych.

 W ramach programu odbędą się:

- konkurs innowacji technicznych,
- konkurs na najlepsze projekty społeczne.

Niedawno na naszej stronie pojawiło się także zaproszenie do wzięcia udziału w projekcie (szczegóły: http://edukacja.warszawa.pl/aktualnosci/14440-zaproszenie-do-udzialu-w-p... )

Więcej informacji:      

www: http://pcyf.org.pl/index.php?s1=programy&s2=realizowane&s3=Przedsiebiorcza_Mlodziez

fb: https://www.facebook.com/Przedsi%C4%99biorcza-m%C5%82odzie%C5%BC-281151168972888/