Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Żegnamy Panią Annę Jackiewicz

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: czwartek, 17 sierpnia, 2017 - 11:13
Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pani Anny Jackiewicz, Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych nr 94 w Instytucie Reumatologii im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w latach 2006-2016.

Pani Anna Jackiewicz kierowała pracą szkoły zorganizowanej w podmiocie leczniczym. Szczególnie bliskie jej sercu były problemy dzieci i młodzieży ze schorzeniami reumatologicznymi. Podchodziła z troską i rozwagą do ich potrzeb, starając się im zapewnić wysoki poziom edukacji, wsparcie terapeutyczne, bezpieczeństwo i dobrą opiekę.

Za swoją rzetelną pracę i działania na rzecz rozwoju warszawskiej oświaty  była dwukrotnie wyróżniona Nagrodą Dyrektora Biura Edukacji.

Pani Anna była ciepłym człowiekiem, szanowanym przez dzieci, rodziców i Jej współpracowników.

Cześć Jej Pamięci.

Niech spoczywa w pokoju.

Dyrekcja  Biura Edukacji z pracownikami