Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Wyśpiewane ptaki (2)

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: poniedziałek, 5 marca, 2018 - 13:24
Muzyka, natura i poezja w polskiej liryce wokalnej XIX wieku.

Wykonawcy: stu­den­ci Wydziału Wokalno-Aktorskiego oraz stu­den­ci Katedry Kameralistyki Fortepianowej

Opieka arty­stycz­na: prof. dr hab. Jadwiga Rappé

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu

Afisz

17 mar­ca 2018, g. 11:00, Audytorium im. Karola Szymanowskiego, wykład prof. dr hab. Sławomiry Żerańskiej-Kominek pt. Ptaki w pie­śniach kom­po­zy­to­rów pol­skich na prze­ło­mie XIX i XX wie­ku