Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Nagrody Prezydenta Warszawy dla najlepszych nauczycieli

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: wtorek, 16 października, 2018 - 09:17
W poniedziałek, 15 października, władze Warszawy wręczyły nagrody 92 najlepszym nauczycielkom i nauczycielom. Nagrody Prezydenta m.st. Warszawy są przyznawane od 12 lat. Do tej pory otrzymało je 1200 oświatowców.

- Dziękuję Państwu za dwanaście lat wspólnej pracy, w tym ostatnie dwa bardzo trudne, za pracę i trud włożony nie tylko w sferę organizacyjną, ale również programową. Dzięki zaangażowaniu nauczycieli, warszawscy uczniowie osiągają najlepsze noty w rankingach, z czego jesteśmy bardzo dumni - mówił Włodzimierz Paszyński, wiceprezydent Warszawy podczas spotkania z nauczycielkami i nauczycielami - Życzę Państwu, byście budowali mądre i przyjazne szkoły, z uporem i niezależnie od okoliczności. Pamiętając o tym, że wizytówką dobrej edukacji są: wolność, demokracja oraz elementarna przyzwoitość.
Nagrody Prezydenta m.st. Warszawy są podziękowaniem za efektywne nauczanie i wychowywanie młodych ludzi, za opracowanie i wdrażanie autorskich programów, inspirowanie i przygotowanie uczniów do udziału w olimpiadach i konkursach, rozbudzanie i rozwijanie talentów artystycznych i sportowych uczniów. Nagrodzeni są także ci, którzy swój czas poświęcają uczniom z trudnościami w nauce, potrzebującym pomocy i wsparcia.
Nagrody prezydenta są przyznawane od 12 lat. Do tej pory władze Warszawy uhonorowały 1200 nauczycieli. Środki przeznaczone na ten cel w latach 2006-2018 to ponad 6 mln zł.

Nauczyciele w Warszawie
W stołecznych publicznych szkołach i przedszkolach pracuje ponad 30 tys. nauczycieli. To dobrze wykształcona, doświadczona kadra, która dba o jakość edukacji w naszych placówkach. 38,6 procent to nauczyciele dyplomowani, 27,7 procent – mianowani. Najwięcej nauczycieli pracuje w szkołach podstawowych (17,2 tys.) i w szkołach ponadpodstawowych (7,8 tys.).

„Deforma” oświaty ma wpływ na nauczycieli
Ten rok nie należy do łatwych – dla uczniów, nauczycieli i dyrektorów. Zmieniona sieć szkół wskutek wygaszenia gimnazjów, nauka na zmiany w szkołach podstawowych, trudna sytuacja w przedszkolach jako konsekwencja podwyższenia wieku obowiązku szkolnego, problemy kadrowe w placówkach, to stało się rzeczywistością.
- Przed nami kolejne wyzwania. Z jednej strony musimy zachęcić młodych ludzi, pracowników naukowych do podjęcia pracy w naszych szkołach. Z drugiej strony chcemy zatrzymać nauczycieli, którzy już są w stołecznej oświacie – mówi Małgorzata Żuber-Zielicz, przewodnicząca Komisji Edukacji w Radzie m.st. Warszawy.
Brak stabilnej kadry nauczycielskiej – nauczyciele „objazdowi” oraz wakaty w szkołach to jeden ze skutków „deformy” oświaty w Polsce. Po raz pierwszy w stołecznych placówkach brakuje aż 1590 nauczycieli, najwięcej w szkołach podstawowych (1027 osób). W przedszkolach jest 228 wakatów, a w liceach i technikach – 206. Przede wszystkim brakuje osób do opieki w szkolnych świetlicach i nauczycieli wspomagających dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Za mało jest matematyków, anglistów, polonistów. 
Blisko 400 nauczycieli zatrudnionych jeszcze w ubiegłym roku w gimnazjum (czyli uczący w oddziałach gimnazjalnych) nie pracuje już w szkolnictwie publicznym. Część osób odeszła do szkolnictwa niepublicznego, a część z zawodu.
Pogłębia się zjawisko „nauczyciela objazdowego”, czyli pracującego w dwóch lub trzech szkołach. To również efekt zmian programowych i systemu edukacji. W minionym roku szkolnym 2066 nauczycieli pracowało w dwóch szkołach, w tym – już 2264 (w roku szk. 2016/2017 - 165). To blisko 14-krotny wzrost w porównaniu z 2016 rokiem! W trzech i więcej szkół pracują 273 osoby (w roku szk. 2016/2017 – 11).

Warszawa docenia nauczycieli
Utrzymanie wysokiego poziomu edukacji w stołecznych szkołach w czasie ogólnopolskich zmian oświatowych to priorytet dla władz Warszawy. Staramy się wszelkimi sposobami ograniczać negatywne skutki tych zmian. Mimo wysokich kosztów wdrażania zmian oświatowych, przy jednocześnie niewystarczającej ministerialnej subwencji, zapewniliśmy podwyżki wynagrodzeń dla wychowawców i dyrektorów szkół. To w Warszawie nauczyciele mają najwyższe dodatki motywacyjne. Oferujemy bogatą paletę zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, finansowanych z budżetu miasta. Pamiętamy jednocześnie o zapewnieniu bezpłatnego doskonalenia zawodowego dla nauczycieli, darmowych przejazdach uczniów, bezpłatnych przedszkolach.
Od 2006 r. pensje nauczycieli wzrosły średnio o 59% (2006 – 3191 zł, 2018 – 5073 zł). Warszawscy nauczyciele mają najwyższe dodatki motywacyjne – średnio to 600 zł miesięcznie. Dodatki dla najlepszych nauczycieli sięgają nawet 1200 zł. W innych miastach są one znacznie niższe: Wrocław, Kraków – ok. 300 zł, Lublin – ok. 200 zł, Poznań i Łódź – ok. 150 zł, Gdańsk – 140 zł. Pamiętamy również o pracownikach administracji i obsługi. To ponad 12,5 tys. osób. W trakcie ostatnich 12 lat pensja tych pracowników wzrosła o 77% (2006 – 1893 zł, 2018 - 3 362 zł). Ostatnie podwyżki pensji dla tej grupy zawodowej, średnio o 300 zł miesięcznie, miały miejsce we wrześniu 2017 r.

Od września wychowawcy warszawskich szkół i przedszkoli mają wyższy dodatek – wzrósł on do 380 zł. O 50 zł wzrosną również dodatki dla wychowawców w przedszkolach. Zmiana dotyczy blisko 11 tys. wychowawców, czyli 40 procent nauczycieli. Bardzo dużym wyzwaniem dla kadry kierowniczej szkół ponadpodstawowych będzie konieczność przyjęcia podwójnego rocznika uczniów w roku szkolnym 2019/2020. Wymaga to odpowiedniego przygotowania placówek i kadry nauczycielskiej. Od września 2018 r. pensja dyrektorów szkół zwiększy się średnio o 1000 zł. Wyższy dodatek otrzymają także dyrektorzy przedszkoli (o 500 zł więcej), wicedyrektorzy szkół i przedszkoli oraz kadra zarządzająca innymi placówkami oświatowymi. Łącznie na zwiększenie dodatków w 2018 r. miasto przeznaczy 15 mln zł, a w 2019 r. - 45 mln zł.