Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Raport - Warszawscy uczniowie w międzynarodowym badaniu PISA

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: piątek, 9 listopada, 2018 - 11:45
zaktualizowany: wtorek, 8 stycznia, 2019 - 09:09
Warszawscy uczniowie w międzynarodowym badaniu PISA
Przedstawiamy Raport prezentujący wyniki młodych warszawiaków w świetle międzynarodowego badania umiejętności uczniów PISA OECD.

Badanie PISA (ang. The Programme for International Student Assessment – Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów) to największe międzynarodowe badanie oceniające poziom wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie czytania ze zrozumieniem, matematyki oraz rozumowania w naukach przyrodniczych.

W raporcie udokumentowano poziom umiejętności warszawskich piętnastolatków, a ich osiągnięcia porównano z rówieśnikami z innych krajów i miast o wielkości powyżej miliona mieszkańców. Analizy oparto na ogólnodostępnych danych z badania PISA z jego pięciu edycji z lat 2003, 2006, 2009, 2012 i 2015.

W badaniu PISA piętnastolatki z Warszawy uzyskały wyniki należące do najwyższych na świecie we wszystkich trzech dziedzinach.

Raport Warszawscy uczniowie w międzynarodowym badaniu PISA na zlecenie Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy wykonał Evidence Institute.

Raport do pobrania znajduje się poniżej.

Pliki do pobrania: