Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Nagroda Literacka m.st. Warszawy

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: poniedziałek, 14 stycznia, 2019 - 09:43
zaktualizowany: poniedziałek, 4 lutego, 2019 - 08:41
Nagroda Literacka m.st. Warszawy
Do 31 stycznia 2019 r. można zgłaszać swoje propozycje do 12. edycji Nagrody Literackiej m.st. Warszawy.

Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać wydawcy, księgarze, bibliotekarze oraz sami czytelnicy. Książki powinny być napisane w języku polskim, przez żyjących autorów i wydane w 2018 roku. Liczba zgłoszeń nie ma wpływu na decyzję Jury – kryterium wyboru stanowi wartość literacka książki.

Za pośrednictwem poniższego formularza jedna osoba może zgłosić dowolną liczbę pozycji, w tym celu należy każdorazowo wypełnić formularz.

Nominacje można zgłaszać w czterech kategoriach:
• literatura piękna – proza;
• literatura piękna – poezja;
• literatura dziecięca – tekst i ilustracje;
• edycja warszawska (varsaviana)

Zgłoszenia (zawierające tytuł książki, imię i nazwisko autora, rok wydania) można również wysyłać listownie na adres: Biuro Kultury m.st. Warszawy, Pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa

Wydawcy proszeni są o przysłanie na adres Biura Kultury po 8 egzemplarzy każdej zgłaszanej przez siebie książki.

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy: nagrodaliteracka@um.warszawa.pl lub telefoniczny: (022) 443 03 66

Regulaminy i zgłoszenia na stronie: http://www.um.warszawa.pl/nagrodaliteracka_zgloszenia/