Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Trwają X Dzielnicowe Dni Integracji w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: czwartek, 21 lutego, 2019 - 14:23
zaktualizowany: czwartek, 21 lutego, 2019 - 14:23
Dzielnicowe Centum Integracji
Dzielnicowe Centrum ds. Integracji Dzielnicy Wola m.st. Warszawy oraz Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola m.st. Warszawy po raz dziesiąty zorganizowały Dzielnicowe Dni Integracji pod hasłem: „Dziecko z autyzmem/Zespołem Aspergera w edukacji ogólnodostępnej”.

W ramach tego wydarzenia odbyła się konferencja dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych podczas której wysłuchano wykładu „Radzenie sobie z zachowaniami trudnymi ucznia w oparciu o wzmocnienia i działania proaktywne” oraz zapoznano się z zasadami analizy i interpretacji orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego.  

Celem przedsięwzięcia było wsparcie dyrektorów wolskich szkół w prowadzeniu edukacji dzieci/uczniów z autyzmem/Zespołem Aspergera zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym szczególnie w radzeniu sobie z zachowaniami trudnymi.

Ponadto w ramach X Dni Integracji w dniach od 19 do 22 lutego 2019 r. w wolskich przedszkolach i szkołach odbywają się spotkania superwizyjno-wspierające, podczas których, na zaproszenie dyrektorów placówek, nauczyciele i specjaliści ze szkół i przedszkoli integracyjnych, przy wsparciu specjalistów zatrudnionych w wolskich poradniach psychologiczno–pedagogicznych, analizują konkretne przypadki zachowań dzieci/uczniów z orzeczeniami orzeczenia specjalnego ze względu na autyzm. Omawiane są dobre praktyki postępowania w  trudnych sytuacjach, również przy współudziale zainteresowanych rodziców.