Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Pozarządownik szkolny

 • Powiększ
 • Zwykły
 • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: środa, 16 października, 2019 - 08:22
zaktualizowany: środa, 16 października, 2019 - 08:25
Pozarządownik szkolny
Pozarządownik szkolny to program skierowany do warszawskich szkół ponadpodstawowych, w którym promowana jest wiedza dotycząca III sektora oraz wspierane placówki edukacyjne w nawiązywaniu współpracy z lokalnymi organizacjami pozarządowymi.

Pozarządownik oferuje gotowe narzędzia do wykorzystania, m.in.: 

 • grę karcianą, której celem jest zapoznanie z różnorodnością organizacji oraz pokazanie, jak działa NGO, pokazanie uczniom dobrych praktyk działań organizacji w trzecim sektorze poprzez angażujące doświadczenie;

 • scenariusze lekcji, podzielone na lekcję wstępną, w której uczniowie poznają podstawowe pojęcia dotyczące NGO oraz lekcję rozszerzoną, podczas której uczniowie będą zgłębiać zasady funkcjonowania organizacji pozarządowych z formalnej strony oraz w jaki sposób mogą włączyć się w ich działania.

AKTYWNI W MIEŚCIE

Według “Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020” Warszawa jako miasto posiada możliwość skupiania kapitału ludzkiego, gdzie wyzwaniem jest wykorzystanie go w procesie edukacyjnym. Miasto ma szansę prowadzić skuteczne działania podnoszące kapitał społeczny miasta. Pozarządownik ma na celu wzmacnianie kompetencji społecznych poprzez wspólne działanie placówek edukacyjnych z organizacjami pozarządowymi. 

WSPÓŁPRACA  Z NGO TO NOWE MOŻLIWOŚCI

Projekty realizowane we współpracy z organizacjami pozarządowymi rozwijają w uczniach i uczennicach postawy prospołeczne. Uczestnicy uczą się działać dla środowiska lokalnego, podejmować wolontariat i współpracować. Uczniowie mogą rozwijać swoje pasje i zainteresowania na wielu polach: naukowym, artystycznym, sportowym, itp.

KORZYŚCI DLA SZKOŁY:

- nowa wiedza dla uczniów i uczennic - uczniowie dowiedzą się, jak funkcjonują organizacje pozarządowe w stolicy,  jaka jest ich specyfika, różnorodność oraz możliwości;

- rozwój postaw obywatelskich, pasji i umiejętności - uczniowie wspólnie z wybranymi organizacjami pozarządowymi będą mogli zrealizować swoje własne mini działania;

- rozwój dla nauczycieli i nauczycielek - poprzez szkolenie zostaną przygotowani do przekazywania wiedzy o trzecim sektorze w ciekawy sposób oraz otrzymają wsparcie w postaci gotowych narzędzi (gra edukacyjna, scenariusz lekcji);

- nawiązanie współpracy z jednym z NGOsów(dla części szkół) - wesprzemy szkołę w stworzeniu lokalnego partnerstwa z organizacją pozarządową, której profil działalności odpowiada na analizę potrzeb szkoły;

- wyróżnienie szkół - każdy nauczyciel biorący udział w programie otrzyma poświadczenie zdobycia nowych kompetencji, a szkoła uzyska zaświadczenie o zrealizowanym projekcie.

DZIAŁANIA W PROJEKCIE

W tegorocznej edycji projektu przewidziane są 3 ścieżki współpracy.

 1. Ścieżka I (podstawowa) obejmuje:

 • szkolenie dla nauczycieli (październik/ listopad) z lekcji wstępnej i gry karcianej „Gra w zmianę” podczas którego nauczyciele otrzymają scenariusz lekcji wstępnej,

 • przeprowadzenie gry karcianej oraz lekcji wstępnej dla uczniów i uczennic przez przeszkolonych nauczycieli,

 • lekcję uzupełniającą, prowadzoną przez trenera o sposobie funkcjonowania poszczególnych organizacji, ich zasadach działania oraz możliwościach włączenia się w ich działanie. 

 • przekazanie ok. 6 egzemplarzy gry do własnego użytku,

 • przekazanie przewodnika po ofertach programów edukacyjnych.

 1. Ścieżka II zawiera wszystkie wskazane w ścieżce I elementy jest rozszerzeniem ścieżki pierwszej i dodatkowo obejmuje: 

 • opiekę mentora, który będzie wspierał szkołę podczas wszystkich działań w programie;

 • diagnozę potrzeb i zainteresowań uczniów, którą przeprowadza mentor razem z nauczycielem przygotowanym narzędziem diagnostycznym. Na podstawie zebranych wniosków koordynatorzy wraz z nauczycielem oraz mentorem wybierają dla uczniów organizację odpowiadającą ich potrzebom;

 • tzw. „minidziałanie”, czyli formę współpracy angażującej do działania pracowników organizacji, uczniów i nauczycieli. Forma działania nie będzie narzucona.

 1. Ścieżka III określana jako „działania dodatkowe” obejmuje:

 • dwa działania otwarte w postaci dwóch szkoleń wspierających dotyczących organizacji pozarządowych z otwartą rekrutacją dla wszystkich uczniów i nauczycieli z warszawskich szkół ponadpodstawowych. 

Tematy szkoleń zostaną przedstawione wkrótce. Do ścieżki III obowiązuje osobna rekrutacja.

Aktualnie prowadzony jest nabór do I i II ścieżki. W późniejszym terminie zostanie ogłoszony nabór do ścieżki III.

KTO MOŻE SIĘ ZGŁOSIĆ I JAK?

Zapraszamy wszystkie warszawskie szkoły ponadpodstawowe. Do udziału w projekcie szkołę zgłasza dyrekcja lub nauczyciel/nauczycielka (za zgodą dyrekcji) przez formularz rekrutacyjny dostępny na stronie: https://bit.ly/2lU4OeM  do dnia 25.10.2019 (rekrutacja przedłużona).

Zgłoszenie w formularzu rekrutacyjnym dotyczy ścieżki I i II.

Więcej informacji: https://bit.ly/2lOpMvL
Formularz rekrutacyjny: https://bit.ly/2lU4OeM

Organizatorzy:
Centrum Edukacji Obywatelskiej
Fundacja Pole Dialogu