Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Ogólnopolskie Badanie Umiejętności Uczniów: Kompetencje dla Przyszłości 2020 w Warszawie

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: środa, 16 października, 2019 - 14:31
zaktualizowany: poniedziałek, 18 listopada, 2019 - 09:01
Ogólnopolskie Badanie Umiejętności Uczniów: Kompetencje dla Przyszłości 2020
Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy oraz samorządowa placówka doskonalenia nauczycieli – Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno–Społecznych i Szkoleń (WCIES) zapraszają do udziału w Ogólnopolskim Badaniu Umiejętności Uczniów: Kompetencje dla Przyszłości 2020.

Koszty badania ponoszone są z budżetu m.st. Warszawy, a jego wyniki będą pomocne m.in. w aktualizacji strategicznych założeń rozwoju warszawskiej oświaty.

Organizatorem badania jest Fundacja Naukowa Evidence Institute – Badania dla Edukacji, która zrzesza osoby z wieloletnim doświadczeniem w realizacji badań edukacyjnych w Polsce i na świecie. Badanie jest skierowane do uczniów klas 5-8 szkoły podstawowej

Badanie obejmuje trzy główne obszary:

Testy online z przedmiotów egzaminacyjnych dla uczniów klas ósmych szkół podstawowych oraz testy online z matematyki dla uczniów klas 5, 6 i 7.

● Poza oceną kompetencji, w badaniu analizuje się preferencje i postawy uczniów. Takie analizy wraz z wynikami testów z przedmiotów egzaminacyjnych są użytecznym narzędziem dla szkół, uczniów i ich rodziców przy wyborze ścieżki edukacyjnej. W badaniu uczniowie odpowiadają także na pytania dotyczące ich obaw, motywacji i wiedzy na temat skutecznego uczenia się. W ten sposób oceniane są czynniki kluczowe dla sukcesów uczniów.

● Tegoroczną nowością są analizy strategii uczenia się, z których wnioski oferują pomoc nauczycielowi i uczniom w wypracowaniu efektywnych sposobów zdobywania wiedzy

Testy są zgodne z podstawą programową i wymaganiami egzaminacyjnymi, przygotowane przez profesjonalistów na wzór testów egzaminacyjnych dla uczniów kończących szkołę podstawową. Badanie obejmuje również unikatowy test, który będzie pomocny przy wyborze szkoły ponadpodstawowej, badający preferencje uczniów, identyfikujący ich mocne i słabsze strony. Dzięki wykorzystaniu sprawdzonych narzędzi wiarygodność wyników jest bardzo duża. Badania dla szkół Fundacja Naukowa Evidence Institute prowadzi od 2017 roku, korzystając z autorskiej platformy elektronicznej do testów online .Rezultat badania to przystępne, oddzielne raporty dla szkół oraz uczniów i rodziców, dostępne wkrótce po badaniu, Fundacja zapewnia zdalne wsparcie techniczne i pomoc na każdym etapie badania. Fundacja nie zbiera ani nie przechowuje danych osobowych uczniów. Aby wziąć udział w testach należy dokonać rejestracji szkoły na naszej stronie: https://www.diagnoza.edu.pl/rejestracja-szkoly/

Na adres e-mail podany w trakcie rejestracji zostaną wysłane loginy i hasła dla uczniów, login i hasło dla administratora konta szkoły na naszej platformie internetowej, a także wyczerpująca instrukcja testowa, która zawiera instrukcje dla administratora konta szkoły, a także wskazówki dla nauczycieli, które pomogą przygotować komputery do przeprowadzenia testu oraz scenariusz zawierający sugestie odnośnie przeprowadzenia testu. Realizacja badania rozpocznie od 15 października 2019 roku i będzie trwała do maja 2020 roku.

Pliki do pobrania: