Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Podróże Wolności 2019 - wizyty studyjne uczniów szkół warszawskich w Europejskim Centrum Solidarności (ECS) w Gdańsku

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: czwartek, 21 listopada, 2019 - 09:42
zaktualizowany: czwartek, 21 listopada, 2019 - 09:42
Podróże Wolności_Podsumowanie projektu 2019
W ramach obchodów 30-lecia wolnościowych przemian w 1989 roku od września do listopada 2019 roku realizowany był projekt edukacyjny Podróże Wolności finanowany z budżetu m.st. Warszawy.

 870 uczestników i uczestniczek z 26 warszawskich szkół ponadpodstawowych wzięło udział w 135 godzinach zajęć edukacyjnych w Europejskim Centrm Solidarności w Gdańsku.

Głównym celem projektu było rozszerzenie wiedzy o wydarzeniach 1989 roku, zwłaszcza wyborach 4 czerwca, bliższe poznanie gdańskiej kolebki Solidarności, budzenie postaw obywatelskich i pro-wolnościowych. Nauczyciele koordynujący projekt w swoich placówkach mieli szansę na wzbogacenie programu nauczania historii, wiedzy o społeczeństwie, języka polskiego poprzez odwiedzenie miejsc związanych z wydarzeniami 1989 roku, odwołanie do kontekstów historycznych i współczesnych. Wizyty studyjne w Europejskim Centrum Solidarności każdorazowo były poprzedzone odpowiednim przygotowaniem młodzieży do wizyty poprzez realizację zajęć dydaktycznych.

Projekt adresowany był do szkół dla których organem prowadzącym jest m.st. Warszawa. Udział w nim brali uczniowie i nauczyciele warszawskich liceów, techników, szkół branżowych.

Pod względem merytorycznym projekt koordynowała miejska samorządowa placówka doskonalenia nauczycieli -  Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (WCIES). Decyzję o przyznaniu dofinansowania dla szkół podejmowało Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy.

Współpraca warszawkich palcówek oświatowych z ECS będzie kontynuowana.