Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Koronawirus - wsparcie psychologiczne i dydaktyczne dla rodzin

 • Powiększ
 • Zwykły
 • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: czwartek, 26 marca, 2020 - 07:32
zaktualizowany: środa, 27 maja, 2020 - 08:38
Koronawirus - wsparcie psychologiczne i dydaktyczne
W Warszawie działa Psychologiczne Centrum Wsparcia dla Rodziców i Uczniów. Można tam znaleźć pomoc w trudnych sytuacjach związanych z pandemią koronawirusa. Chodzi przede wszystkim o edukację, która odbywa się teraz zdalnie.

Wsparcie psychologiczne dla rodziców i uczniów

Rodzic może otrzymać wskazówki/porady dotyczące postępowania z dziećmi, które znalazły się w nowej, nieznanej sobie sytuacji (brak zwykłych kontaktów z rówieśnikami, zabaw w przedszkolach, codziennej nauki w szkole, która zastąpiona została w sposób nagły nauką zdalną). 

Od 4 maja br. decyzją MEN została przywrócona znacząca część działalności poradni psychologiczno-pedagogicznych, w szczególności aby umożliwić realizację zadań związanych z wydawaniem orzeczeń oraz opinii. Będzie to wymagało zwiększonego zaangażowania pracowników poradni, także tych którzy dotychczas obsługiwali telefony Psychologicznego Centrum Wsparcia dla Rodziców i Uczniów w zadania statutowe, tj. przede wszystkim wydawanie opinii i orzeczeń.

Dlatego od 25 maja br. dyżury telefoniczne będą pełnić trzy poradnie specjalistyczne.

519 047 372 poniedziałek - piątek w godz. 9.00 - 14.00 Poradnia Specjalistyczna Młodzieżowy Ośrodek Profilaktyki i Psychoterapii „MOP”

500 717 258 poniedziałek -  piątek  w godz. 14.00 - 18.00 Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno-Terapeutyczna dla Dzieci i Młodzieży ze Środowisk Zagrożonych Alkoholizmem „OPTA”

oraz Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Uniwersytet dla Rodziców”

510 205 050  poniedziałek - piątek w godz. 9.00 - 18.00  

519 047 370  sobota - niedziela w godz. 10.00 - 16.00

W Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „TOP” działa Młodzieżowy Telefon Zaufania. W godzinach w 15.00 - 19.00 od poniedziałku do piątku możliwy jest kontakt telefoniczny ze specjalistami MTZ pod numerami telefonu:

 • 25 maja - 502 856 449
 • 26 maja -  667 147 738
 • 27 maja - 570 801 694
 • 28 maja - 667 147 779
 • 29 maja -  574 488 801
 • 1 czerwca - 502 856 44
 • 2 czerwca - 667 147 738
 • 3 czerwca - 570 801 694
 • 4 czerwca - 667 147 779
 • 5 czerwca - 574 488 801

Jednocześnie zapraszamy od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 - 20.00. do kontaktu mailowego mtz@mtz.waw.pl

Wsparcie dydaktyczne dla rodziców

Rodzice mogą liczyć na wskazówki merytoryczne i rady dotyczące edukacji zdalnej. Na pytania odpowiedzą nauczyciele poszczególnych przedmiotów. Uwaga! Nie będą rozwiązywać konkretnych zdań, tylko służyć radą, tłumaczyć.

Kontakt drogą mailową z Warszawskim Centrum Inicjatyw Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń: zapytajeksperta@wcies.edu.pl