Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Kossuth znów jedyny w Polsce!

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: poniedziałek, 11 maja, 2020 - 09:56
zaktualizowany: poniedziałek, 11 maja, 2020 - 09:56
Projekt ACT4Peace Warszawa
LXIII Liceum Ogólnokształcące im. Lajosa Kossutha otrzymało prestiżową, nagrodę "Jan Amos Comenius Prize”.

Nagrodę, ufundowaną przez Parlament Europejski, w wysokości 8 tysięcy Euro, LXIII LO otrzymało za wysokiej jakości nauczanie o Unii Europejskiej.

Nauczycielki szkoły: Jolanta Wiszniewska i Inga Chrościcka Wożniak są autorkami projektu “Od innowacji do Euroscoli”. Ponadto rozpoczęły projekt Erasmus+ ACT 4 Peace w celu zachęcenia społeczności szkolnej do napisania innowacji pedagogicznej “Działaj na Rzecz Pokoju i Tolerancji w korelacji z projektem Erasmus+ Partnerstwo Strategiczne ACT 4 PEACE oraz do włączenia się do programu „Szkoła-Ambasador Parlamentu Europejskiego (EPAS)”. Te fakty spowodowały, że tematyka proeuropejska i związane z nią działania stały się stałym elementem codziennej edukacji. Uczniowie sami poszukiwali różnych informacji, inicjowali projekty oraz uczestniczyli w wykładach, warsztatach prowadzonych przez Uniwersytet Warszawski oraz przez różne organizacje pozarządowe. Wynikało to z naturalnej ciekawości i wzrostu świadomości młodych ludzi.

Na szczególną uwagę zasługuje udział uczniów w debacie z Ministrem Spraw Zagranicznych RP prof. dr. hab. Jackiem Czaputowiczem, w spotkaniach z europarlamentarzystami różnych opcji - Andrzejem Grzybem, Danutą Hubner, w warsztatach “Demokracja w Okresie Postprawdy”. Szczególnym wyróżnieniem za dotychczasowe działania była wizyta uczniów w Parlamencie Europejskim w Strasburgu w ramach Euroscoli. Nie można też pominąć  wymiany ze szkołami z Hiszpanii, Włoch, Rumunii (Erasmus+) oraz Węgier w celu poszerzenia wiedzy na temat tych krajów, ich kultury, historii i tradycji.

Film konkursowy: https://youtu.be/hAoAxfqL0oE