Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Wsparcie czytelnictwa dzieci i młodzieży poprzez „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: środa, 8 lipca, 2020 - 09:31
zaktualizowany: środa, 8 lipca, 2020 - 09:35
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Szanowni Państwo Dyrektorzy,

uprzejmie informuję, że 29 czerwca 2020 roku, pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem Stołecznym Warszawa została podpisana umowa o dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) w ramach realizacji Priorytetu 3 programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016–2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych (Dz.U. 2019 poz. 2324).

Szkoły, które otrzymały wsparcie finansowe mają za zadanie:

  1. zasięgnąć opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego w sprawie zakupu książek;
  2. podjąć współpracę z bibliotekami publicznymi lub publicznymi bibliotekami pedagogicznymi, obejmującą zaplanowanie zakupu książek oraz wymianę informacji o wydarzeniach promujących czytelnictwo.
  3. zorganizować w ciągu roku szkolnego, co najmniej jedno wydarzenie promujące czytelnictwo z udziałem uczniów;
  4. uwzględnić tematykę wpływu czytania na rozwój dzieci i młodzieży podczas zorganizowanego przez szkołę, co najmniej jednego spotkania z rodzicami;
  5. zrealizować co najmniej jeden projekt edukacyjny na oddział w szkole z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej;
  6. dostosować organizację pracy bibliotek szkolnych do potrzeb uczniów, w szczególności przez umożliwienie im wypożyczania książek również na okres ferii zimowych i letnich;
  7. uwzględnić potrzeby uczniów niepełnosprawnych w planowanych zakupach książek.

 W załączeniu: lista szkół, które otrzymały dofinansowanie.

Mirosław Sielatycki

Zastępca Dyrektora Biura Edukacji

Pliki do pobrania: 

ZałącznikWielkość
PDF icon Wykaz szkół z dofinansowaniem na rok 2020 224.92 KB