Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Śródmieście rozszerza pomoc dla mieszkańców z myślami samobójczymi – działania skierowane m.in. do uczniów i seniorów

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: czwartek, 10 września, 2020 - 13:26
zaktualizowany: czwartek, 10 września, 2020 - 13:28
Śródmieście rozszerza pomoc dla mieszkańców z myślami samobójczymi – działania skierowane m.in. do uczniów i seniorów
Śródmieście rozszerza pomoc dla mieszkańców w kryzysie psychicznym i emocjonalnym, myślących o popełnieniu samobójstwa. Telefoniczną oraz mailową linię wsparcia uzupełnią konsultacje na żywo, a także działania profilaktyczne kierowane m.in. do uczniów, ich rodziców, a także seniorów. Szczególny nacisk zostanie położony na radzenie sobie z sytuacjami kryzysowymi wywołanymi przez pandemię COVID-19.

Działania profilaktyczne ruszą już w połowie września br. Blok dedykowany śródmiejskiej oświacie obejmie przede wszystkim zajęcia i pogadanki poświęcone rozpoznawaniu i neutralizowaniu sytuacji kryzysowych. Co istotne, zajęcia będą dostosowane do specyfiki szkoły. Ich przebieg i zakres będą każdorazowo konsultowane z dyrektorami oraz rodzicami uczniów. W planach są zajęcia dedykowane rodzicom, spotkania z suicydologiem podczas lekcji wychowawczych oraz rozmowy z psychologiem szkolnym. Zajęcia będą przybierać formę stacjonarną albo internetową – w zależności od aktualnej sytuacji epidemicznej w danej placówce.

Zajęcia z bloku przeznaczonego seniorom będą odbywać się w śródmiejskim Centrum Pomocy Społecznej im. prof. A. Tymowskiego. Zostaną rozbudowane o metody radzenia sobie z samotnością oraz chorobami. Osobne szkolenia stacjonarne oraz internetowe zostaną zorganizowane dla pracowników pomocy społecznej – również tych z innych dzielnic Warszawy.

Nowe zasady współpracy z Policją

Profilaktyka nie jest jednak jedyną nowością wprowadzaną przez władze Śródmieścia w trosce o zdrowie i życie mieszkańców. Dążąc do jak największej efektywności działań, dzielnica zacieśniła współpracę w obszarze zapobiegania samobójstwom z Komendą Stołeczną Policji. Dzięki nowym zasadom współpracy śródmiejski suicydolog otrzyma informacje o każdej próbie samobójczej niezakończonej śmiercią. Dzięki temu możliwe będzie dotarcie z pomocą do najbardziej potrzebujących i obniżenie prawdopodobieństwa ponowienia próby samobójczej w przyszłości. Natychmiastowa komunikacja działać będzie również w drugą stronę – dzielnicowy specjalista będzie na bieżąco przekazywać Policji informacje o zgłoszeniach zamiarów samobójczych, co pozwoli znacząco skrócić czas reakcji i jeszcze skuteczniej prowadzić akcje ratunkowe.

Droga powrotu do równowagi

Suicydolog, czyli specjalista od zapobiegania samobójstwom, pomaga mieszkańcom dzielnicy od kwietnia 2020 r. Śródmieście jest pierwszą jednostką samorządową, która uruchomiła takie wsparcie. Telefony oraz maile od osób w kryzysie psychicznym lub emocjonalnym odbierał już w pierwszym dniu swojej pracy. Pod jego stałą opieką znajduje się kilkanaście osób. Doraźnej pomocy udziela w zasadzie codziennie. Konsultacja z suicydologiem to nie tylko rozmowa czy wymiana wiadomości. To przede wszystkim droga powrotu do równowagi psychicznej. Specjalista pomaga znaleźć́ odpowiednią terapię lub inną skuteczną formę̨ wsparcia – w zależności od indywidualnych potrzeb. Kontakt z suicydologiem utrzymywany jest tak długo, jak długo potrzebuje tego osoba w kryzysie.