Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Aktualności

30 listopada, 2020 - 08:15
Warszawa w strefie czerwonej
Do 3 stycznia br. przedłużone zostaje zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów szkół podstawowych, uczniów i słuchaczy szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy szkół dla dorosłych i form pozaszkolnych (kursowych). Przedszkola będą funkcjonowały bez zmian.
30 listopada, 2020 - 08:14
Młodzieżowa Rada m.st. Warszawy uruchamia zbiórkę komputerów dla uczniów
30 listopada, 2020 - 08:14
Konferencji „STEAM – kształcenie kompetencji przyszłości”
Bielański Integrator Przedsiębiorczych, którego zadaniem jest m.in. kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród dzieci i młodzieży oraz podnoszenie poziomu edukacji przedsiębiorczej realizuje obecnie innowacyjny projekt pn. „STEAMulujemy przedsiębiorczość na Bielanach”. Ma on na celu przygotowanie bielańskich nauczycieli do nauczania z wykorzystaniem metodyki STEAM.
30 listopada, 2020 - 08:14
IX FORUM KLUBU MŁODEGO ODKRYWCY Jesteśmy „RAZEM"
Tegoroczne Forum odbywa się w czasie pandemii. W rzeczywistości, która w dojmujący sposób unaoczniła, jak zmienny i niepewny może być świat. Mocno odczuliśmy to w przestrzeni edukacji – izolacja społeczna, zamknięcie szkół lub poważne ograniczenie ich funkcjonowania, zawieszenie zajęć dodatkowych.
27 listopada, 2020 - 19:02
Warszawskie wytyczne edukacyjne w czasie pandemii
„Warszawskie wytyczne edukacyjne” to praktyczne wskazówki dla dyrektorów placówek oświatowych, jak zorganizować pracę szkół i przedszkoli w dobie pandemii.
27 listopada, 2020 - 19:02
Zasady bezpieczeństwa w szkołach i placówkach od września
Urząd m.st. Warszawy opracował wytyczne dotyczące organizacji pracy i postępowania prewencyjnego w czasie zagrożenia epidemicznego w samorządowych szkołach.
" "
27 listopada, 2020 - 19:01
COVID-19. Praktyczne porady dla dyrektorów warszawskich placówek oświatowych czasie pandemii
Korzystając z dotychczasowych doświadczeń i dostrzegając problemy, z jakimi teraz mierzą się dyrektorzy, Biuro Edukacji przygotowało...
27 listopada, 2020 - 19:01
Innowacja pedagogiczna w Technikum nr 27 w Zespole Szkół nr 21 ul. Saska78 na Pradze Południe
„Wykonywanie badań fizykochemicznych oraz analiza statystyczna otrzymanych wyników, w oparciu o metody chemometryczne”
27 listopada, 2020 - 19:01
XI edycja Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej przyznana
27 listopada, 2020 - 19:00
Edukacja europejska w polskiej szkole – stan aktualny i wyzwania na przyszłość

Strony