Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Warszawskie wytyczne edukacyjne w czasie pandemii

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: wtorek, 5 stycznia, 2021 - 09:49
zaktualizowany: wtorek, 23 lutego, 2021 - 11:37
„Warszawskie wytyczne edukacyjne” to praktyczne wskazówki dla dyrektorów placówek oświatowych, jak zorganizować pracę szkół i przedszkoli w dobie pandemii.

Ministerstwo Edukacji Narodowej zadecydowało, że we wrześniu uczniowie wrócą do tradycyjnej nauki stacjonarnej. Miasto na pierwszym miejscu stawia zawsze bezpieczeństwo dzieci i młodzieży oraz nauczycieli i pracowników oświaty. Dlatego przygotowało już szczegółowe procedury postępowania oraz wytyczne dotyczące dalszej pracy szkół, zarówno dla formy tradycyjnej, jak i mieszanej oraz zdalnej.

Przygotowaliśmy „Warszawskie wytyczne edukacyjne”, które zawierają praktyczne wskazówki dla dyrektorów szkół i przedszkoli, w tym również placówek specjalnych oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych.  Zachęcamy wszystkie szkolne społeczności do dzielenia się swoimi doświadczeniami i problemami. Będziemy wspólnie szukali najlepszych rozwiązań –mówi Renata Kaznowska, wiceprezydent Warszawy.

W dokumencie są m.in. wskazówki, jak właściwe zaplanować pracę, gdzie szukać regulacji prawnych, jak najlepiej zorganizować przestrzeń szkolną, wprowadzić wewnętrzne regulacje dotyczące zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19, jak komunikować się ze społecznością szkolną czy integrować uczniów. Są w nim także zawarte zalecenia dotyczące m.in. jak najszybszego wdrożenia narzędzi do edukacji zdalnej, nie czekając na dalszy rozwój wydarzeń, organizacji pracy w przedszkolach, wspierania dzieci z niepełnosprawnościami, rozwijania kompetencji cyfrowych czy monitorowania problemów uczniów.

„Warszawskie wytyczne edukacyjne– nauka w czasie pandemii” wraz z dodatkowymi materiałami – w załączeniu.

Więcej informacji na temat zasad bezpieczeństwa znajduje się tutaj: http://edukacja.warszawa.pl/aktualnosci/22369-zasady-bezpieczenstwa-w-szkolach-od-wrzesnia 

Pliki do pobrania: