Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Obostrzenia dotyczące żłobków i przedszkoli zostają zmienione. Rząd postanowił otworzyć te placówki 19 kwietnia

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: czwartek, 25 marca, 2021 - 12:38
zaktualizowany: piątek, 16 kwietnia, 2021 - 12:27
Rząd podjął decyzję ws. przedszkoli i żłobków.

Od poniedziałku, 19 kwietnia, do żłobków i przedszkoli będą mogły wrócić wszystkie dzieci. Dopuszczono również możliwość uprawiania sportu w obiektach sportowych na świeżym powietrzu, choć z pewnymi ograniczeniami. Pozostałe obostrzenia epidemiczne zostały utrzymane do 25 kwietnia.

Żłobki i przedszkola otwarte dla wszystkich dzieci od 19 kwietnia

Do warszawskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych od poniedziałku, 19 kwietnia, wróci 56 tys. dzieci, a w miejskich żłobkach oraz placówkach  żłobkowych dotowanych przez miasto czeka 14,5 tys. miejsc.

Przedszkola i żłobki od 29 marca działały w ograniczonym zakresie i prowadziły zajęcia tylko dla określonych grup dzieci - posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (placówki przedszkolne) oraz dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą. Do placówek mogły uczęszczać również dzieci innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (przedszkola i placówki opieki nad dziećmi do lat trzech).

Przypominamy zasady bezpieczeństwa: we wszystkich stołecznych przedszkolach i żłobkach przed wejściem do placówki i szatni trzeba dezynfekować dłonie. Mogą do nich przychodzić tylko osoby zdrowe, bez objawów wskazujących na infekcję dróg oddechowych oraz pracownicy i dzieci, których domownicy nie są zakażeni lub nie przybywają na kwarantannie.

Edukacja: zdalne nauczanie utrzymane do 25 kwietnia

Uczniowie ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych do 25 kwietnia będą się nadal uczyli w trybie zdalnym. Zgodnie z zapowiedziami rządu, decyzje odnośnie otwarcia tych placówek zapadną niebawem.

Sport: na świeżym powietrzu z ograniczeniami

Zgodnie z informacjami rządowymi od 19 kwietnia będzie możliwość:

- uczestnictwa dzieci i młodzieży we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy;

- uprawiania sportu w obiektach sportowych na świeżym powietrzu – przy zachowaniu limitu 25 osób (dotyczy to zarówno dzieci i młodzieży jak i dorosłych).

Działalność pozostałych obiektów sportowych (hale, kryte boiska, itd.) nadal jest ograniczona wyłącznie do sportu zawodowego. Wszelkie wydarzenia mogą się odbywać bez udziału publiczności. Zamknięte pozostają m.in. siłownie, kluby fitness, baseny, sauny i solaria. 

Szczegółowe informacje: https://www.gov.pl/web/koronawirus/Do-25kwietnia-przedluzamy-zasady-bezpieczenstwa-z-wyjatkami