Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Rekrutacja do szkół i przedszkoli – projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: piątek, 6 grudnia, 2013 - 15:53
Minister Edukacji Narodowej - 28 sierpnia 2013r. - skierował do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty w zakresie rekrutacji.

Proponowane zmiany przepisów są podyktowane wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 8 stycznia 2013r., który stwierdził niezgodność art. 22 ust. 1 ustawy o systemie oświaty z art. 92 ust 1 Konstytucji RP, a w konsekwencji niekonstytucyjności rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych. Przewiduje się, że zmieniona ustawa wejdzie w życie na początku 2014r.

W związku z powyższym, ulegną zmianie zasady rekrutacji do placówek oświatowych. Zasady przyjmowania m.in. do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych będą przeprowadzane na podstawie kryteriów i zasad określonych w ustawie.

Zastępca Dyrektora Biura Edukacji

Beata Murawska

Autor treści: