Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Zaproszenie do Kazimierza

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: wtorek, 29 lipca, 2014 - 14:52
zaktualizowany: środa, 30 lipca, 2014 - 11:32
Waldemar Żaczek, Pejzaż z farą
Wystawa w Starej Prochowni SCEK prezentująca twórczość współczesnego środowiska artystycznego Kazimierza, skupionego w Kazimierskiej Konfraterni Sztuki

Wystawa jest znaczącym wydarzeniem w ramach  odbudowywania kontaktów kulturalnych między Warszawą a Kazimierzem Dolnym. Przejawem jego jest m.in. porozumienie zawartego między warszawskimi ośrodkami: Stołecznym Centrum Edukacji Kulturalnej, Ośrodkiem Działań Artystycznych Dorożkarnia,  i Kazimierskim Ośrodkiem Kultury, Promocji i Turystyki oraz  Pozaszkolną Placówką Specjalistyczną m.st. Warszawy -  Ośrodkiem „Arkadia” w Kazimierzu Dolnym,  w celu współpracy w zakresie edukacji kulturalnej nawiązującej do historycznych związków artystycznych Warszawy i Kazimierza Dolnego.  Zadaniem porozumienie jest   między innymi: realizacja wspólnych wydarzeń artystycznych i edukacyjnych, wymiana  projektów edukacji kulturalnej, działania animacyjne i społeczne, współpraca metodyczna nauczycieli i instruktorów zatrudnionych w jednostkach będących stronami porozumienia, współpraca przy wymianie turystycznej dzieci i młodzieży w szczególności w obszarze dziedzictwa kulturowego i poznawania zabytków obu miast.

 

Kazimierska Konfraternia Sztuki istnieje od 2000 roku i jest widomym znakiem istnienia w Kazimierzu Dolnym kolonii artystycznej w jej nieprzerwanym trwaniu od XIX wieku.

Powstając w 2000 roku, Kazimierska Konfraternia Sztuki nie próbowała tworzyć czegoś na nowo, powstała, by dać wyraz istnieniu, nieustannemu od pokoleń, środowiska artystycznego w Kazimierzu Dolnym, stworzyć ramy, także organizacyjne dla wszystkich tego środowiska współudziałowców. Skupiła ponad pięćdziesięciu twórców, głównie malarzy, ale też reprezentantów innych dziedzin sztuki. Konfraternia nie wydaje żadnych manifestów, nie formułuje żadnych programów ideowych czy artystycznych, nie zamierza w niczym ograniczać swoich członków, ani niczego im narzucać. Jedynym programem Konfraterni jest sam Kazimierz, a ściślej jego ponad stuletnia tradycja istnienia tu kolonii artystycznej. Dzięki nieprzerwanej ciągłości trwania kolonii, Kazimierz stworzył swoją własną tradycję, nie tylko miejsca, gdzie rodzi się sztuka, nie tylko źródeł jej inspiracji, ale też swoistego obrazowania rzeczywistości, właściwego tylko temu miejscu. Inną cechą kolonii jest to, że środowisko artystyczne nie jest tu czymś zewnętrznym, zamkniętym w sobie i swoich sprawach. Konfraternia od lat uczestniczy w życiu całej społeczności miasta, nie tylko poprzez wystawy, ale też aukcje, także na rzecz pomocy w odbudowie zabytków itp. – powiedział w czasie wernisażu dr Waldemar Odorowski, Prezes Kazimierskiej Konfraterni Sztuki.

W lipcu w Galerii Stara Prochownia dzieci  z ośrodków „Lata w Mieście” uczestniczyły w projekcie „Lekcja w Galerii”  i przygotowywały prace inspirowane wystawą.
Wystawa prezentowana jest w Galerii Stara Prochownia SCEK (ul. Boleść 2)
Wernisaż odbył się 4 lipca 2014 r.
Wystawę można zwiedzić do 15 września 2014 r.,
galeria jest czynna codziennie w godzinach 11:00-20:00.  

Data wydarzenia: 

Od wtorek, 29 Lipiec, 2014 - 14:45 do niedziela, 31 Sierpień, 2014 - 14:45