Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Katarzyna Cuber

14 czerwca, 2017 - 15:34
Zasady przyjęć do klas I w szkołach podstawowych na rok szkolny 2017/2018 - postępowanie uzupełniające
14 czerwca, 2017 - 15:29
Zasady rekrutacji uzupełniającej do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2017/2018
16 maja, 2017 - 08:57
Rekrutacja do klas I w szkołach podstawowych
- potwierdzenie woli zapisu oraz procedura odwoławcza
29 marca, 2017 - 15:36
Elektroniczny system rekrutacji do klas I
21 sierpnia, 2017 - 15:39
Rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych - kontakt telefoniczny
Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas I w szkołach podstawowych na rok szkolny 2017/2018
6 marca, 2017 - 12:43
Kandydaci z odroczonym obowiązkiem szkolnym
2 marca, 2017 - 13:22
Szkoła obwodowa – rekrutacja 2017/2018
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego publiczne szkoły podstawowe są szkołami obwodowymi tzn. każdej z nich przypisany jest pewien obszar miasta wyznaczony przez określone ulice lub ich części.
3 marca, 2017 - 12:04
Zasady przyjęć do klas I w szkołach podstawowych na rok szkolny 2017/2018
3 marca, 2017 - 12:05
Kryteria rekrutacji do klas I szkół podstawowych dla kandydatów spoza obwodu na rok szkolny 2017/2018
3 marca, 2017 - 12:06
Harmonogram rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2017/2018