Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Katarzyna Cuber

6 czerwca, 2018 - 15:02
Zasady rekrutacji uzupełniającej do klas I w szkołach podstawowych
1 marca, 2018 - 12:49
Kandydaci z odroczonym obowiązkiem szkolnym
30 stycznia, 2018 - 14:38
Harmonogram rekrutacji do klas IV i VII sportowych w szkołach podstawowych
30 stycznia, 2018 - 14:45
Kryteria rekrutacji do klas I szkół podstawowych dla kandydatów spoza obwodu na rok szkolny 2018/2019
30 stycznia, 2018 - 14:24
Zasady przyjęć do klas I w szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019
Konferencja "Zdrowie w roli głównej"
20 października, 2014 - 12:31
Konferencja "Zdrowie w roli głównej"
VI warszawskie obchody Dnia Dobrego Jedzenia
5 grudnia, 2013 - 13:14
VI warszawskie obchody Dnia Dobrego Jedzenia
W piątek 15 listopada br. w warszawskich szkołach, już po raz szósty obchodziliśmy Dzień Dobrego Jedzenia - w tym roku pod hasłem ,,Z warzywami żyję w zgodzie – jem je co dzień ”.
Akademia Zdrowego Ucznia
3 września, 2013 - 13:54
"Z warzywami żyję w zgodzie – jem je co dzień"
Konkurs dla uczniów szkół podstawowych
12 września, 2017 - 12:59
Zespół ds. interwencji kryzysowej
Zadaniem zespołu jest opiniowanie i rekomendowanie dyrektorowi Biura Edukacji formy interwencji oraz współpraca z koordynatorami interwentów i mediatorów w celu efektywnego udzielania pomocy w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych w szkołach i placówkach oświatowych.