Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Katarzyna Zielińska

31 stycznia, 2019 - 11:12
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę w roku szkolnym 2019/2020
W roku szkolnym 2019/2020 oddziały przedszkolne będą organizowane w 184 szkołach podstawowych.
15 stycznia, 2016 - 12:39
Oferta WCIES dla nauczycieli pracujących z 6-letnim uczniem w I klasie
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń – samorządowa placówka doskonalenia nauczycieli - zachęca do korzystania z indywidualnych konsultacji z doradcami metodycznymi wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.