Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Katarzyna Zielińska

30 stycznia, 2018 - 14:19
Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2018/2019
30 stycznia, 2018 - 14:43
Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
30 stycznia, 2018 - 14:05
Kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata
30 stycznia, 2018 - 14:25
Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę na rok szkolny 2018/2019
15 stycznia, 2016 - 12:39
Oferta WCIES dla nauczycieli pracujących z 6-letnim uczniem w I klasie
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń – samorządowa placówka doskonalenia nauczycieli - zachęca do korzystania z indywidualnych konsultacji z doradcami metodycznymi wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.