Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Szkoła niepodległa -Inspiracje nr 11/2018

opublikowany: środa, 24 października, 2018 - 10:43
zaktualizowany: środa, 24 października, 2018 - 10:43
Publikacja, zawierająca scenariusze zajęć, pomoże zorganizować szkolne obchody Święta Niepodległości w sposób inny, wolny od szkolnej rutyny.

Staraniem Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń przedstawiamy Państwu Inspiracje, nr 11/2018.

W poradniku znajdziecie Państwo zarówno teksty odnoszące się do pojęcia patriotyzmu, jakże różnie definiowanego w dyskursie publicznym, jak i praktyczne podpowiedzi, w jaki sposób można włączyć dzieci i młodzież w planowanie i realizację szkolnego święta.

Tytułem wstępu:

"Warto, by działania realizowane w szkole nie tylko koncentrowały się na aspektach historycznych, ale także były okazją do mówienia o współczesności, o tym, że każda niepodległość nie jest dana raz na zawsze, że trzeba o nią dbać, budować wspólnotę obywateli na gruncie takich wartości jako wolność, równość, tolerancja, poszanowanie godności drugiego człowieka, solidaryzm społeczny, szacunek dla państwa prawa, poszanowanie praw mniejszości, otwartość na różnorodność kulturową i narodowościową. Na ten aspekt zwracają uwagę scenariusze zajęć pozornie luźno związane z obchodami rocznicy 11 Listopada, np. dotyczące wsparcia szkół, które działają w objętych wojną rejonach Ukrainy. W naszej ocenie ich tematyka ściśle wiąże się z kwestiami historycznymi, pokazują one bowiem, że współcześnie pojęcie miłości do ojczyzny może być różnie rozumiane i definiowane, nie tylko ze względu na sytuację geopolityczną, ale także społeczną, wpływ mediów, jakość życia politycznego, stopień zaangażowania obywateli w sprawy publiczne."

Publikacja do pobrania dostępna jest poniżej:

Pliki do pobrania: