Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Od zdalnej nauki do szkoły przyszłości - Jak samorządy i szkoły przechodzą cyfrową transformację z Microsoft

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: środa, 18 listopada, 2020 - 12:48
zaktualizowany: środa, 18 listopada, 2020 - 14:31
Na szkole spoczywa ogromna odpowiedzialność związana nie tylko z kształceniem, ale również uczeniem postaw, dzięki którym młodym ludziom łatwiej jest wchodzić w dorosłe życie. Ogromnym wsparciem w tym procesie jest technologia i budowane dzięki niej kompetencje cyfrowe wszystkich stron zaangażowanych w proces edukacji: przedstawicieli samorządów, dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców i w końcu samych uczniów. Zobacz jak przebiegała transformacja szkół na terenie Warszawy, Gniezna, Lublina i Pokrzywnicy.

Jakie główne kryteria powinna dziś spełniać technologia obecna w edukacji?

Najważniejsze - zarówno w szkole jak i w firmie - jest jednolite, ustandaryzowane środowisko komunikacyjne i informatyczne, w którym wszyscy pracują na tych samych narzędziach, w ramach jednego ekosystemu. Potrzeba ta istotnie uwidoczniła się w czasie działania szkół w systemie zdalnym i jest podkreślana przez jednostki samorządowe oraz przez dyrektorów szkół i nauczycieli. Pragniemy, aby wszyscy nauczyciele – nie tylko w jednej szkole, ale także w całym mieście, gminie czy regionie – mieli tak samo skonstruowany adres e-mail, pod który podpięte jest jedno repozytorium danych i grupy klasowe, odzwierciedlające strukturę szkoły. Chcemy, by nauczyciele korzystali z tych samych narzędzi w jednym, bezpiecznym środowisku, które umożliwia efektywne prowadzenie zajęć. Takie warunki pozwalają nauczycielom uczyć się od siebie nawzajem korzystania z tych narzędzi, a jednocześnie być w stałym kontakcie z uczniami. Istotnym aspektem z punktu widzenia jednostki samorządu terytorialnego, jak i szkoły jest także legalność używanego oprogramowania. Inną kwestią jest pytanie, jaką technologię wybrać – najlepiej taką, z którą uczniowie i nauczyciele mają szansę zetknąć się także poza murami szkoły.

Warszawa - Jedno z największych edukacyjnych wdrożeń Office 365 Education w Europie

Projekt Eduwarszawa.pl łączy usługę Microsoft Office 365 Education z e-dziennikiem (firmy Librus czy VULCAN), arkuszem organizacji pracy szkoły (Wolters Kluwer), systemami rekrutacji i innymi rozwiązaniami, wykorzystywanymi przez nauczycieli i uczniów oraz pracowników administracji. Realizacja projektu zapewni standaryzację usług oraz cyfrowe bezpieczeństwo użytkowników, a także pozwoli na budowanie kompetencji nauczycieli oraz uczniów poprzez bezpłatne udostępnianie technologii – również do użytku prywatnego, cyfrowej przestrzeni do pracy stacjonarnej oraz w czasie prowadzenia edukacji zdalnej.

Gniezno - Najstarsza stolica Polski przeszła transformację we wszystkich placówkach edukacyjnych

Gniezno to jedno z tych polskich miast, które dokonały „cyfryzacji szkół” we wszystkich placówkach edukacyjnych. Wszystkie szkoły na terenie miasta pracują na rozwiązaniu Office 365 Education firmy Microsoft, wykorzystując narzędzia pakietu zarówno w pracy dydaktycznej, jak i przy organizacji działania szkoły. Wszystko zaczęło się od zmiany władz miasta. W wyborach w 2014 roku wiceprezydentem odpowiedzialnym za edukację został Michał Powałowski. „Zanim objąłem to stanowisko, byłem nauczycielem informatyki i sytuacja w szkołach była mi bardzo dobrze znana. Doskonale pamiętam momenty, kiedy coś nie działało, albo w wyniku wprowadzenia przypadkowej informatyzacji miały miejsce jakieś problemy techniczne” – mówi Michał Powałowski, wiceprezydent Gniezna.

Lublin - Lider zdalnego nauczania, czyli miasto inspiracji

Lublin to jedno z największych miast wschodniej Polski, uznawane za stolicę regionu. Znajduje się tu ponad 100 publicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych, które w czasie pandemii przeszły całkowicie na zdalną edukację. Jak udał się ten ruch i jakie wnioski wyciągnięto z niego na przyszłość? Przyglądamy się, w jaki sposób w lubelskich szkołach wdrażane są narzędzia Microsoft do zdalnej pracy i nauki oraz jak do zmian podchodzą dyrektorzy, nauczyciele oraz sami uczniowie.

Pokrzywnica - Mała gmina o wielkich ambicjach – również tych technologicznych

Gmina Pokrzywnica położona jest w środkowej części województwa mazowieckiego i w południowej części powiatu pułtuskiego. Choć zamieszkuje ją tylko 5000 mieszkańców, to jedna z najnowocześniejszych gmin w Polsce. To właśnie tam wprowadzono zdalne nauczanie na szeroką skalę. Przyjrzeliśmy się, jak wyglądał ten proces i jakie były jego efekty – przedstawiamy wnioski przedstawiciela samorządu, dyrektora szkoły i nauczycieli.

 

https://customers.microsoft.com/en-us/story/850731-jst-education-microso...

Pliki do pobrania: 

ZałącznikWielkość
PDF icon od-zdalnej-nauki-do-szkoly.pdf7.02 MB