Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Oprogramowanie systemowe i biurowe dla warszawskiej oświaty

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: czwartek, 27 sierpnia, 2015 - 14:11
Oprogramowanie systemowe i biurowe dla warszawskiej oświaty
26 sierpnia 2015 r. pani dyrektor Biura Edukacji Joanna Gospodarczyk podpisała ogłoszenie o przetargu na usługi i dostawy związane z udostępnieniem warszawskim jednostkom oświatowym licencji na systemy operacyjne, oprogramowanie biurowe oraz prawa do korzystania z aplikacji komunikacyjnych i zarządczych działających na serwerach m.st. Warszawy.

Termin składania ofert wyznaczony został w pierwszej połowie października, a umowa musi zostać zawarta przed końcem 2015 roku. Szczegółowe daty i warunki zostaną podane w dzienniku urzędowym Unii Europejskiej, a adres ogłoszenia zostanie podany w tym miejscu natychmiast po jego opublikowaniu. Celem zamówienia jest standaryzacja oprogramowania systemowego i biurowego oraz ujednolicenie zarządzania uprawnieniami i komunikacją w ramach administracji oświatowej oraz wyposażenie w oprogramowanie biurowe do celów dydaktycznych tych jednostek oświatowych, które potrzebują takie oprogramowania,a zarazem wiek i stan używanych przez nie komputerów uzasadnia ich wyposażenie w oprogramowanie biurowe w ramach umowy zawieranej przez organ prowadzący.  W związku z ogłoszeniem przetargu Biuro Edukacji prosi wszystkie jednostki oświatowej oraz jednostki administracji oświatowej o wstrzymaniem się do końca bieżącego roku kalendarzowego z zawieraniem lub przedłużaniem umów na zakup lub subskrypcję oprogramowania systemowego i biurowego.