Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Rekrutacja doradców metodycznych m.st. Warszawy

 • Powiększ
 • Zwykły
 • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: piątek, 18 marca, 2016 - 15:30
zaktualizowany: piątek, 18 marca, 2016 - 15:45

Dyrektorzy i Nauczyciele
Szkół i Placówek m.st. Warszawy

Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy ogłasza rekrutację doradców metodycznych m.st. Warszawy w następujących obszarach:

 • wychowanie przedszkolne – 2 osoby;

 • edukacja wczesnoszkolna – 2 osoby;

 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza – 1 osoba;

 • placówki edukacji pozaszkolnej – 1 osoba;

 • pomoc psychologiczno-pedagogiczna – 6 osób:

  pedagog – szkoła podstawowa;

  pedagog – gimnazjum;

  pedagog – szkoły ponadgimnazjalne;

  poradnie psychologiczno-pedagogiczne;

  resocjalizacja i edukacja przeciw wykluczeniu;

  logopedia;

 • przedmioty humanistyczne –  4 osoby:

  biblioteki szkolne – wszystkie etapy edukacyjne;

  edukacja plastyczna – wszystkie etapy edukacyjne;

  wiedza o społeczeństwie i samorządność szkolna – gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne;

  wiedza o kulturze i edukacja medialna;

 • doradztwo interdyscyplinarne – 2 osoby:

  praca z uczniem zdolnym – wszystkie etapy edukacyjne;

  praca z uczniem cudzoziemskim i edukacja reemigrantów -  wszystkie etapy edukacyjne;

 • matematyka – 1 osoba (gimnazjum);

 • informatyka we wczesnoszkolnym etapie nauczania – 1 osoba;

 • informatyka – gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne – 1 osoba

 • nauki przyrodnicze – 7 osób:

  biologia – gimnazjum;

  biologia i przyroda – szkoły ponadgimnazjalne;

  geografia - gimnazjum;

  geografia – szkoły ponadgimnazjalne;

  fizyka – gimnazjum;

  fizyka i astronomia -  szkoły ponadgimnazjalne;

  chemia-gimnazjum;

 • języki obce – 4 osoby:

  język angielski - edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna;

  język angielski i projekty współpracy międzynarodowej – gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne;

  języki romańskie – wszystkie etapy edukacyjne;

 • religia – 1 osoba (szkoła podstawowa);

 • przedmioty zawodowe – 3 osoby.

Rekrutacja jest otwarta, powszechna i jawna. Zgodnie z zapisami prawa oświatowego obowiązki doradcy metodycznego powierzane są na okres 3 lat (od 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2019 r.) .

Dokumenty należy składać w siedzibie Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, ul. Satara 4, do 8 kwietnia br. do godz. 16:00.

Szczegóły dotyczące zasad konkursu znajdują się w pliku: Rekrutacja 2016.

Pliki do pobrania: 

ZałącznikWielkość
PDF icon Rekrutacja 2016252.33 KB
PDF icon Koncepcja doradztwa metodycznego557.87 KB
Plik Arkusz aplikacyjny21.46 KB