Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Edukacja fillmowa

13 marca, 2019 - 11:06
Lekcja z… profesorem Władysławem Bartoszewskim czyli 97. urodziny
"Warto być przyzwoitym"
26 lutego, 2019 - 10:19
Pokaz edukacyjny filmu „Lista Schindlera"
Zapraszamy dyrektorów szkół, nauczycieli, wychowawców młodzieży, animatorów kultury, pedagogów szkolnych na pokaz edukacyjny filmu „Lista Schindlera" do kina Atlantic.
14 lutego, 2019 - 11:32
Pokaz edukacyjny filmu „Kto napisze naszą historię"
Zapraszamy dyrektorów szkół, nauczycieli, wychowawców młodzieży, animatorów kultury, pedagogów szkolnych na pokaz edukacyjny filmu „Kto napisze naszą historię"
13 lutego, 2019 - 08:51
Pokaz edukacyjny filmu „Green Book" z cyklu Kino / Na / Przeciw / Wykluczeniu -

Strony