Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Odbierz materiał edukacyjny o Zbrodni Wołyńskiej w najbliższej placówce IPN!

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: poniedziałek, 17 października, 2016 - 09:01
zaktualizowany: poniedziałek, 17 października, 2016 - 09:05
Kto tego nie widział, nigdy w to nie uwierzy
Kto tego nie widział, nigdy w to nie uwierzy

Od 17 października 2016 roku w Biurach Edukacji Narodowej IPN w całej Polsce nauczyciele będą mogli odebrać materiał edukacyjny „»Kto tego nie widział, nigdy w to nie uwierzy«. Zbrodnia Wołyńska – historia i pamięć” adresowany do nauczycieli i uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Materiał zawiera wstęp historyczny o stosunkach polsko-ukraińskich w latach 1918–1945, scenariusze zajęć oraz blok materiałów pomocniczych: fragmenty relacji świadków (nagranych w całości na dołączonej do tomu płycie), dokumenty polskiego podziemia, opis stanu śledztwa dotyczącego Zbrodni Wołyńskiej i fragmenty debaty „Wołyń 1943: jak o tym uczyć”, a także zdjęcia archiwalne oraz mapy.

Liczba egzemplarzy przeznaczonych do kolportażu w ramach akcji jest ograniczona. Materiał jest także dostępny w wersji elektronicznej na portalu edukacyjnym IPN pamiec.pl 

http://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/36679,Odbierz-material-edukacyjny-o-Zbr...

Źródło informacji: