Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Polski wiek XX – losy państwa i narodu

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: poniedziałek, 31 października, 2016 - 12:22
zaktualizowany: poniedziałek, 31 października, 2016 - 13:09
Ogólnopolski projekt szkoleń dla nauczycieli
Ogólnopolski projekt szkoleń dla nauczycieli

Instytut Pamięci Narodowej i Ministerstwo Edukacji Narodowej zapraszają w roku szkolnym 2016/2017 do udziału w pierwszym cyklu szkoleń dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych, realizowanym w 17 miastach Polski.

Roczny cykl, noszący tytuł „Między dwoma totalitaryzmami”, obejmuje sześć tematów dotyczących  historii Polski w latach 1937–1948.

Prezentacja każdego zagadnienia składać się będzie z wykładu, warsztatów metodycznych oraz elementu multimedialnego. Po zakończeniu cyklu szkoleniowego uczestnicy otrzymają stosowne certyfikaty. 

Celem pierwszego cyklu seminariów jest przedstawienie konsekwencji II wojny światowej i okupacji ziem Rzeczypospolitej Polskiej, która we wrześniu 1939 roku stała się obiektem agresji III Rzeszy Niemieckiej i Związku Sowieckiego. W przeddzień wybuchu wojny wielonarodowe państwo polskie mogło poszczycić się licznymi osiągnięciami politycznymi, kulturalnymi i gospodarczymi. Dwa totalitaryzmy doprowadziły do zniszczenia dorobku i okaleczenia społeczeństwa polskiego w sposób nieznany w jego dziejach, zadając nieodwracalne straty zwłaszcza jego elitom.

HARMONOGRAM SZKOLEŃ

Cykl: Między dwoma totalitaryzmami

I. Fenomen Polskiego Państwa Podziemnego

II. Zbrodnie niemieckie i sowieckie na przedstawicielach polskich elit w pierwszym okresie okupacji (wrzesień 1939 – czerwiec 1941)

III. Polacy i Żydzi w czasie II wojny światowej

IV. Okaleczony kraj. Polska po zakończeniu II wojny światowej

V. Polityka władz komunistycznych wobec społeczeństwa polskiego w latach 1944–1948

VI. Operacja polska NKWD w Związku Sowieckim w 1937 r.

http://ipn.gov.pl/pl/edukacja-1/szkolenia-dla-nauczycie/polski-wiek-xx-l...

 

 

Źródło informacji: