Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2017 r.

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: wtorek, 5 września, 2017 - 10:08

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że 2 lutego 2017 r. Prezydent m.st. Warszawy podpisała zarządzenie Nr 144/2017 w sprawie ustalenia dysponentów środków przeznaczonych w 2017 r. na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz określenia trybu i terminów przyznawania dofinansowania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez m.st. Warszawę – akt wykonawczy do Uchwały Nr XXXIX/1030/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2017 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez m.st. Warszawę.

Zarządzenie zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy oraz na stronie Biura Edukacji. Zgodnie z § 14 ww. zarządzenia wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół i placówek, burmistrzom dzielnic, dyrektorowi Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy oraz dyrektorowi Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.

Dyrektorzy zobowiązani są do zapoznania nauczycieli z treścią niniejszego zarządzenia.

Joanna Gospodarczyk
Dyrektor Biura Edukacji

Pliki do pobrania: 

ZałącznikWielkość
Uchwała52 KB
Zarządzenie72 KB
Załącznik nr 152.5 KB
Załącznik nr 249.5 KB
Załącznik nr 351 KB
Załącznik nr 446.5 KB