Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Świętujemy uchwalenie Deklaracji Praw Człowieka

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: piątek, 8 grudnia, 2017 - 11:38
Szkolenie wolontariuszy. Fot. Jacek Koślicki
Każdy dzień to dobry powód do świętowania - respektowania praw człowieka! 10 grudnia, w rocznicę uchwalenia dokumentu Polska Akcja Humanitarna wytęża swoje siły w Kampanii Edukacyjnej Niosę Pomoc! Dzięki akcjom Kampanii szkoły włączają się w realną pomoc na rzecz rozwiązania globalnych wyzwań.

 

Każdy dzień to dobry powód do świętowania - respektowania praw człowieka! 10 grudnia, w rocznicę uchwalenia dokumentu Polska Akcja Humanitarna wytęża swoje siły w Kampanii Edukacyjnej Niosę Pomoc! Dzięki akcjom Kampanii szkoły włączają się w realną pomoc na rzecz rozwiązania globalnych wyzwań. 

Dzień praw człowieka to dzień w którym walczymy o równy dostęp do wody, edukacji, żywności i bezpiecznego schronienia.

Szkolne działania PAH wspiera „prawnoczłowieczym pakietem” gier terenowych i scenariuszy zajęć!

Sprawdź pakiet działań PAH!http://bit.ly/PAH_prawaczlowieka

Świętujemy z PAH w działaniu!

Szkolna współpraca z PAH to okazja do akcji oraz zajęć, które angażują, uczą i kształtują postawy odpowiedzialności, szacunku i otwartości oraz dają możliwość realnej pomocy.

Co działa, że młode osoby „działają” z PAH - często w swoim wolnym czasie?

Gra terenowa wygrywa z komputerową strzelanką, bo pomysły na naukę są dostosowane dla młodych.

Nie boimy się bawić, narzędzia pracy to podstawa do zaangażowania uczniów i uczennice w naukę. Gra dostarcza wiedzy, rozwija zainteresowania czy zdolności poznawcze. Jest też dobrym modelem do kształtowania systemu wartości. Wszystkie materiały edukacyjne, scenariusze, manuale, poradniki, konspekty są dostępne na stronie i oczywiście bezpłatne.

Zdobywana wiedza w PAH nie jest jedynie zbitką tekstów, jest doświadczeniem, emocją, teorią i działaniem! A przede wszystkim realnym niesieniem pomocy!

Sabina Złotorowicz, koordynatorka projektów edukacyjnych PAH

 

Źródło informacji: