Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Program „Szkolny Klub Sportowy” na rok 2018

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: czwartek, 28 grudnia, 2017 - 16:56
Program „Szkolny Klub Sportowy” na rok 2018
Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło program „Szkolny Klub Sportowy” na rok 2018. Zapraszamy serdecznie do udziału w konkursie na dofinansowanie zadań.

Ministerstwo Sportu i Turystyki opracowało model systemowego wsparcia organizacji zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej. „Szkolny Klub Sportowy” jest skierowany do uczniów szkół bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Umożliwia on podjęcie dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego lekcje wychowania fizycznego w danej szkole.
Informacje odnośnie naboru na realizację zadań w ramach „Programu SKS” w 2018 r.:
– Kwota w naborze na 2018 rok wynosi 54 525 000 zł (ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej).
– Minister sportu wyłoni 16 wojewódzkich operatorów programu i jednego operatora krajowego.
– Program będzie realizowany od 1 stycznia do 15 grudnia 2018 r.
– Nabór wniosków trwa do 15 stycznia 2018 r.
– Rozpatrzenie wniosków nastąpi do 31 stycznia 2018 r.
Szczegółowe informacje znajdują się na Biuletynie Informacji Publicznej MSiT.
W tegorocznej edycji Programu SKS udział wzięło 289904 uczestników, 12738 nauczycieli z 9732 szkół.
Celem programu jest:
1. Stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież.
2. Poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości.
3. Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci oraz młodzieży.
4. Zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.
5. Stymulowanie podejmowania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży mniej aktywnych oraz mniej sprawnych fizycznie ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt.
6. Tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży.
7. Optymalizacja wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej, w tym infrastruktury przyszkolnej.
8. Promocja różnorodnych sportów wśród dzieci i młodzieży.
9. Wsparcie kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze sportu.

Zapraszamy do składania wniosków.

Szczegółowe informacje znajdują się na BIP MSiT:
https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2017-rok/2179,Ogloszenie-programu-Szkolny-Klub-Sportowy-w-ramach-rozwijania-sportu-poprzez-wsp.html


Mirosław Sielatycki
Zastępca dyrektora
Biuro Edukacji