Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Udzielenie wsparcia finansowego w 2018 r. w ramach wieloletniego "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: czwartek, 10 maja, 2018 - 14:15
zaktualizowany: czwartek, 10 maja, 2018 - 14:38
CC0 Creative Commons
Szanowni Państwo Dyrektorzy,

uprzejmie informuję, że 17 kwietnia br., pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem Stołecznym Warszawa została podpisana umowa nr 68/NPRC/JST/2018 na dofinansowanie ze środków budżetowych zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) w ramach realizacji Priorytetu 3 programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016–2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych (Dz. U. z 2015 r. poz.1667).

Szkoły, które otrzymały wsparcie finansowe mają za zadanie:
1) zasięgnąć opinię rady rodziców i samorządu uczniowskiego w sprawie zakupu książek;
2) podjąć współpracę z bibliotekami publicznymi lub publicznymi bibliotekami pedagogicznymi, obejmującą:
a) planować zakup książek;
b) wymieniać informacje o wydarzeniach promujących czytelnictwo.
3) zorganizować w ciągu roku szkolnego, co najmniej jedno wydarzenie promujące czytelnictwo z udziałem uczniów;
4) uwzględnić tematykę wpływu czytania na rozwój dzieci i młodzieży podczas zorganizowanego przez szkołę, co najmniej jednego spotkania z rodzicami;
5) zrealizować, co najmniej jeden projekt edukacyjny na oddział w szkole z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej;
6) dostosować organizację pracy bibliotek szkolnych do potrzeb uczniów, w szczególności przez umożliwienie im wypożyczania książek również na okres ferii zimowych i letnich;
7) uwzględnić potrzeby uczniów niepełnosprawnych w planowanych zakupach książek.

W załączeniu: lista szkół, które otrzymały dofinansowanie

Joanna Gospodarczyk
Dyrektor Biura Edukacji

Pliki do pobrania: