Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Stan prawny dot. konkursów

14 lutego, 2018 - 15:15
Regulamin konkursów na stanowisko dyrektora
14 lutego, 2018 - 15:10
Komunikat nr 1/2018
26 lutego, 2014 - 08:29
Regulamin konkursów na stanowisko dyrektora
Od 21 kwietnia 2010 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373 z późn. zm.).
27 sierpnia, 2012 - 01:27
Komunikat nr 3/2011
Dotyczy: regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki. 10 grudnia 2011 r. wchodzą w życie zmiany w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373).
27 sierpnia, 2012 - 01:26
Komunikat nr 2/2011
Dotyczy: wymagań dla osób zajmujących stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek.
27 sierpnia, 2012 - 01:25
Komunikat nr 1/2011
Dotyczy: regulaminu konkursów na stanowisko dyrektora – zaświadczenia lekarskiego Wyjaśnienie dotyczące punktu f).