Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Wnioski o nagrodę Dyrektora Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: środa, 30 sierpnia, 2017 - 12:25
zaktualizowany: środa, 30 sierpnia, 2017 - 12:30
Biuro Edukacji - grafika

Szanowni Państwo,


działając na podstawie uchwały nr LII/1582/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli, uprzejmie informuję, że wnioski o nagrodę Dyrektora Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy dla nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek nieprzekazanych do kompetencji dzielnic należy składać w terminie do 8 września 2017 r. w kancelarii Biura Edukacji, pok. 10, ul. W. Górskiego 7.


Zastępca Dyrektora Biura Edukacji
Mieczysława Nowotniak