Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

„Dyskryminacja w szkole/placówce – obecność nieusprawiedliwiona. Jak identyfikować, reagować i przeciwdziałać dyskryminacji i związanej z nią przemocy?”

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: wtorek, 8 marca, 2016 - 11:26
zaktualizowany: wtorek, 8 marca, 2016 - 11:26
Kurs doskonalący adresowany do kadry pedagogicznej szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz placówek oświatowych.

Kurs jest formą wsparcia szkół i placówek oświatowych w zakresie realizacji zadań wychowawczych oraz profilaktycznych, zgodnych z podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/2016 w zakresie wzmocnienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży oraz realizacji wymagania zobowiązującego szkoły i placówki do działań antydyskryminacyjnych obejmujących całą społeczność (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego).

Kurs ma być także inspiracją i pomocą w projektowaniu, budowaniu i wdrażaniu systemowych rozwiązań profilaktycznych i interwencyjnych związanych z przeciwdziałaniem dyskryminacji i przemocy w szkole/placówce.  Ma również na celu stworzenie w Warszawie przestrzeni edukacyjnej umożliwiającej wymianę doświadczeń i dobrych praktyk.  

Realizacja II edycji kursu obejmuje trzy 20-godzinne spotkania w terminach:

1 moduł:  19-20 marca 2016
2 moduł: 16-17 kwietnia 2016
3 moduł: 21-22 maja 2016.

Wszystkie zajęcia będą realizowane w siedzibie Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń przy ul. Starej 4.

Zapisy na kurs odbywają się przez elektroniczny system rejestracji (www.wcies.edu.pl - zapisy na szkolenia – szkolenia interdyscyplinarne):

https://kursy.wcies.edu.pl/pl/a/Dyskrymniacja-w-szkoleplacowce-obecnosc-nieusprawiedliwiona-Jak-identyfikowac-reagowac-i-przeciwdzialac-dyskryminacji-i-zwiazanej-z-nia-przemocy

Więcej informacji  na stronie www.wcies.edu.plw zakładce: Przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy w szkole/placówce

Czas trwania wydarzenia: 
Od 2016-03-19 06:15 do 2016-05-22 23:15
Źródło informacji: