Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Warszawa – Düsseldorf – zacieśnianie współpracy

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: piątek, 28 października, 2016 - 14:24
zaktualizowany: piątek, 28 października, 2016 - 15:09
Spotkanie na rzecz wspierania uczniów szkół zawodowych w drodze na rynek pracy

27 października br. Biuro Edukacji zorganizowało seminarium pt. „Rola pracodawców we wspieraniu uczniów na drodze do rynku pracy – wykorzystanie doświadczeń dualnego systemu szkolnictwa zawodowego.” Spotkanie, w którym uczestniczyli przedstawiciele pracodawców polskich i niemieckich oraz dyrektorzy i nauczyciele szkół zawodowych uświetniła obecność przedstawicieli władz samorządowych obu miast: nadburmistrza Düsseldorfu Thomasa Geisela i zastępcy prezydenta m.st. Warszawy Włodzimierza Paszyńskiego. Do licznie zebranych gości przemawiała też posłanka na Sejm Małgorzata Wypych oraz przewodnicząca Komisji Edukacji i Rodziny Rady m.st. Warszawy Małgorzata Żuber-Zielicz.

Kontakty partnerskie obu miast sięgają roku 1989 r., gdy podpisano Porozumienie ramowe o współpracy partnerskiej pomiędzy miastami w zakresie gospodarki, edukacji i kulturyOba partnerskie miasta podejmowały na przestrzeni lat działania m.in. z zakresu kultury (np. otwarcie Instytutu Polskiego w Düsseldorfie, organizacja Festiwalu Kultury Nadrenii Północnej Westfalii w Polsce), architektury i planowania miejskiego, a także edukacji (tu warto wymienić zorganizowane przez düsseldorfską firmę praktyki zawodowe dla uczniów z warszawskiego technikum).

Celem polsko-niemieckiego seminarium było przybliżenie roli, jaką odgrywają i mogą odgrywać pracodawcy we wspieraniu uczniów na drodze do rynku pracy. Ważnym tematem rozmów były doświadczenia niemieckie z zakresu systemowych rozwiązań wzmacniających dualny system szkolnictwa zawodowego. Przede wszystkim jednak poruszono zagadnienia możliwości rozszerzenia współpracy między polskimi i niemieckimi pracodawcami a szkołami kształcącymi w zawodach. Temat ten był istotną częścią panelu, prowadzonego przez Jacka Kuśmierczyka, Kanclerza Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga.  W dyskusji tej udział wzięli przedstawiciele obu wspomnianych Izb z Polski i Niemiec: Norbert Woehlke i dr Christian Henke oraz Joanna Wierzbicka-Grajek, przedstawiciele sektora gospodarczego, zarówno korporacji (firma Henkel) - Dorota Strosznajder, jak i przedsiębiorstwa prywatnego (Putka) – Stefan Putka, a także dyrektor jednego z warszawskich techników – Marek Kupiecki.

Dużym zainteresowaniem uczestników seminarium cieszyły się rozmowy przy tzw. branżowych stolikach, do których zaproszono przedstawicieli środowisk pracodawców i szkół. Goście mieli możliwość wymiany pomysłów adekwatnych do sześciu umownych branż: spożywczo-gastronomiczno-hotelarskiej, „beauty” (fryzjersko-kosmetyczno-modowej), budowlanej, ekonomiczno-administracyjnej, samochodowej, IT (z mechatroniką i poligrafią).  Przy siódmym stoliku usiedli dyrektor i nauczyciele warszawskiego Centrum Kształcenia Praktycznego oraz reprezentanci rzemiosła polskiego i niemieckiego. Za przebieg rozmów odpowiedzialni byli moderatorzy – funkcję tę przy każdym ze stolików pełnili dyrektorzy techników (program w załączniku). Ożywione i twórcze dyskusje dały przestrzeń do podzielenia się wiedzą, wymiany doświadczeń i do nawiązania kolejnych kontaktów z myślą o przyszłej współpracy. Całość prowadziła Ewa Kędracka, wieloletnia nauczycielka i trenerka z Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów.

Wszyscy z uczestników spotkania zgodzili się, że było ono bardzo inspirujące i stało się solidną podstawą do inicjowania kolejnych działań rozwijających edukacyjną współpracę między Warszawą i Düsseldorfem.  

Czas trwania wydarzenia: 
Od 2016-10-28 14:15 do 2016-10-30 14:15
Źródło informacji: 

Pliki do pobrania: 

ZałącznikWielkość
PDF icon Program376.72 KB