Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Wykłady czwartkowe w MNW

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: poniedziałek, 19 grudnia, 2016 - 08:53
zaktualizowany: czwartek, 5 stycznia, 2017 - 11:13
tapiseria_z_scena_polowania_na_lwy_Muzeum Narodowe w Warszawie
Cykl bezpłatnych wykładów o sztuce w Muzeum Narodowym w Warszawie

WYKŁADY CZWARTKOWE

12, 19, 26 stycznia, 2, 9, 16, 23 lutego / 18.00

KINO MUZ / WSTĘP WOLNY / LICZBA MIEJSC OGRANICZONA

12 stycznia

Rękodzieło czy twór umysłu. O rozumieniu rzemiosła artystycznego i sztuk obrazujących w dawnych epokach / prof. Antoni Ziemba

W grudniu 2016 roku otwarto nową Galerię Sztuki Dawnej w Muzeum Narodowym w Warszawie. Trzy lata wcześniej z wielką pompą udostępniono publiczności nowe Rijksmuseum w Amsterdamie. W obu połączono we wspólnej ekspozycji rzemiosło artystyczne oraz tzw. sztukę wysoką. Choć łączy je zasada zrównania rzemiosła artystycznego z dziedziną sztuk obrazowych, to treści ekspozycji są odmienne. O ile Rijksmuseum podejmuje narrację nastawioną na historię narodową, o tyle muzeum warszawskie – narrację o społecznych dziejach funkcji sztuki. Wykład będzie poświęcony problemom związanym z eksponowaniem sztuki dawnej.

 

19 stycznia

Czy obrazy były w cenie? O wartości malarstwa i innych sztuk w czasach nowożytnych / dr Grażyna Bastek

Michał Anioł za wymalowanie sklepienia Kaplicy Sykstyńskiej otrzymał honorarium kilkunastokrotnie niższe niż Rafael za projekty tapiserii, które ozdabiały dolną kondygnację tego wnętrza. Dziś publiczność muzealna wyżej ceni galerie malarskie od gabinetów sztuki zdobniczej i użytkowej. Obrazy usunęły w cień iluminowane kodeksy, tkaniny, wyroby rzemiosła. Podczas wykładu opowiemy o dawniej obowiązujących hierarchiach gatunków.

26 stycznia

Fascynacja multyplikacją. Znaczenie nowożytnej grafiki / dr Joanna Sikorska

Narodziny grafiki w późnym średniowieczu to zjawisko o doniosłym znaczeniu. Nowe medium szybko zaoferowało zarówno artystom, jak i odbiorcom całkiem nowe możliwości. Uwagę jednych i drugich przyciągały oryginalne formuły ikonograficzne, warsztatowe eksperymenty czy wreszcie różnorodne funkcje grafiki oraz możliwość ich modyfikacji. W przestrzeniach Galerii Sztuki Dawnej będą eksponowane – w formie zmieniających się co kwartał prezentacji czasowych – ryciny ukazujące wybrane zagadnienia związane z funkcjonowaniem nowożytnej grafiki. Tym samym pozwolą unaocznić rolę, jaką w społeczeństwie XVI–XVIII wieku odgrywała ta gałąź sztuki. 

2 lutego

Zachodnioeuropejskie sposoby walki w bitwie pod Orszą / dr Tomasz Mleczek

Jednym z arcydzieł Galerii Sztuki Dawnej jest monumentalny obraz Bitwa pod Orszą. Przedstawia jedno z największych starć zbrojnych XVI-wiecznej Europy: bitwę stoczoną 8 września 1514 roku, stanowiącą kulminacyjny moment w dziesięcioletniej wojnie Rzeczypospolitej z Wielkim Księstwem Moskiewskim. Podczas wykładu omówimy zachodnioeuropejskie sposoby walki, innowacje taktyczne oraz techniczne, które dotarły do Polski i zostały zastosowane w armii Zygmunta Starego. Co ciekawe, ich ilustrację odnaleźć można w obrazie znajdującym się w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie.

9 lutego

Co kryło się za fasadami renesansowych budowli? Życie prywatne w Italii XV i XVI wieku / Joanna Kilian Michieletti
Obrazy, rysunki, medale, instrumenty muzyczne, stroje i meble stanowią dla nas znak czasu, wskazują na status społeczny, mówią o ambicjach ich właścicieli. Obok tekstów literackich i przekazów źródłowych, to jedyne zachowane świadectwa dawnych zwyczajów, a także obowiązujących w epoce renesansu norm, systemów zakazów i nakazów. Wykład podejmie także zagadnienie znaczenia ukazywanych w renesansowych obrazach przedmiotów – czasem tajemniczych i enigmatycznych, a czasem najzwyklejszych, którym dopiero inwencja artysty nadała szczególną rolę.

16 lutego

Europejczycy na bezdrożach świata. Kultura ciekawości i potrzeba dominacji / Aleksandra Janiszewska

Dotarcie do brzegów Ameryki statków Krzysztofa Kolumba tradycyjnie uznaje się za początek ery nowożytnej. Wraz otwarciem nowych szlaków handlowych i rozszerzeniem wiedzy geograficznej, pojawiła się potrzeba poznania mieszkańców egzotycznych lądów, a także fauny i flory nowopoznanych terenów. Służyły temu m.in. dzieła sztuki, tworzone już przez Albrechta Dürera czy Jana Mostaerta. Kultura ciekawości materializowała się również w malarstwie martwych natur, a przede wszystkim w powstawaniu kunstkamer gromadzących egzotyczne przedmioty. Podczas wykładu przyjrzymy się jak te nowe okoliczności wpłynęły na wybór tematów i motywów sztuki nowożytnej.

23 lutego

Moc i niemoc obrazu. Sztuka i nowożytne spory wyznaniowe / prof. Grażyna Jurkowlaniec

Jakie znaczenie i funkcje przypisywali obrazom reformatorzy Kościoła? Do jakiego stopnia obrazy rzeczywiście spełniały wiązane z nimi nadzieje? Jaki wpływ wywarła reformacja i kontrreformacja na kształt i wystrój kościołów? Opowiemy o roli, jaką odgrywały obrazy w epoce sporów wyznaniowych, zapoczątkowanej przez reformację. Zastanowimy się także nad tym, jak dalece rozłam w łonie zachodniego chrześcijaństwa wpłynął na ikonografię sztuki religijnej.

Czas trwania wydarzenia: 
Od 2016-12-19 08:45 do 2017-02-23 22:45
Źródło informacji: