Wykłady odbywają się o godz. 16.30 w Sali Balowej w Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich na kampusie głównym UW.

Punktem wyjścia w rozważaniach prelegenta na pierwszym wykładzie, 25 stycznia, będzie zaginiony obraz autorstwa Antoniego Brodowskiego z 1828 r. „Nadanie dyplomu ustanowienia Uniwersytetu Warszawskiemu przez cara i króla Aleksandra I”. Przywołane zostaną okoliczności historyczne, w jakich to słynne dzieło sztuki powstało, ukryta w nim symbolika oraz jego losy po zamknięciu uczelni w 1831 r. Biorąc pod uwagę, że bohaterami malowidła są m.in. Stanisław Kostka Potocki, Stanisław Staszic oraz Wojciech Anzelm Szweykowski, zwrócona zostanie uwaga na ich znaczącą rolę w procesie kształtowania się w stolicy Królestwa Polskiego pierwszej szkoły wyższej. Ważnym wątkiem w wykładzie prof. Jerzego Miziołka będzie ukazanie słuchaczom początków uczelni, należy ich poszukiwać już w czasach funkcjonowania nad Wisłą Księstwa Warszawskiego. Na wykładzie nie zabraknie również odniesień do wybitnych profesorów uczelni, tj. Fryderyka Skarbka, Feliksa Bentkowskiego, Jana Wincentego Bandtkie oraz najsłynniejszych absolwentów uczelni, tj. Fryderyka Chopina i Wiktora Szokalskiego.

Plan spotkań

25.01 – prof.  Jerzy Miziołek, „Powstanie Uniwersytetu Warszawskiego w świetle najnowszych badań”

22.02 – Adam Tyszkiewicz, „Orzeł i pięć gwiazd Uniwersytetu. Historia ceremoniału Uniwersytetu Warszawskiego”

29.03 – Adam Tyszkiewicz, „Od Wilna do Heidelbergu. Jubileusze europejskich szkół wyższych w okresie międzywojennym”

26.04 – Adam Tyszkiewicz, „Uczelniana przestrzeń ceremonialna”

31.05 – Adam Tyszkiewicz, „Józef Piłsudski i jego Uniwersytet”

28.06 – Adam Tyszkiewicz, „Uniwersytet w kościele. Warszawskie świątynie w życiu Alma Mater”