Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Kolokwia Antropologiczne organizowane przez Polski Instytut Antropologii

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: poniedziałek, 24 kwietnia, 2017 - 11:56
zaktualizowany: poniedziałek, 24 kwietnia, 2017 - 12:00
Kolokwia Antropologiczne organizowane przez Polski Instytut Antropologii
Kontynuacja cyklu spotkań organizowanych przez Polski Instytut Antropologii od 2008 r, w którym wykłady wygłaszają najwybitniejsi antropolodzy z całego świata, w tym z Polski.

Termin: 2017.04.27 | 13:15 i 15:15

Miejsce: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego

Organizator: Polski Instytut Antropologii

Kontakt: info@pia.org.pl

http://www.pia.org.pl/aktualnosci/294-kolokwia-antropologiczne-edycja-x-2017-r

 

Antropologia medyczna w działaniu. Na przykładzie projektu „Cultural contexts

of health” realizowanego przez Światową Organizację Zdrowia

Zapotrzebowania ze strony biomedycyny i programów zdrowia publicznego na ekspertyzy kulturowe znacząco wpłynęły na wyłonienie się antropologii medycznej jako subdyscypliny antropologicznej. Mogłoby się wydawać, że w rezultacie wieloletnich doświadczeń akcji zdrowotnych podejmowanych przez Światową Organizację Zdrowia i inne instytucje w tzw. krajach rozwijających się, doceniono znaczenie dogłębnej antropologicznej analizy kulturowych uwarunkowań opieki zdrowotnej. Niemniej, jak pokazuje nowy projekt Europejskiego Biura Regionalnego WHO, decydenci i pracownicy sektora zdrowia publicznego nadal nie są w wystarczającym stopniu świadomi tego, jak ważna jest znajomość „kulturowych kontekstów zdrowia” dla skutecznego wprowadzania różnych inicjatyw zdrowotnych i eliminacji chorób.

Przedstawię założenia, cele i sposoby realizacji projektu WHO „Cultural contexts of health”, w którym uczestniczę jako członek międzynarodowej, interdyscyplinarnej grupy ekspertów. Ukażę perspektywy i ograniczenia tego rodzaju strategii i działań. Czy wnoszą one coś nowego w porównaniu do tych, które podejmowano w ubiegłych dekadach? Czy antropolodzy medyczni mogą z pożytkiem pełnić rolę ekspertów i mediatorów w dziedzinie opieki zdrowotnej, w różnych kontekstach społeczno-kulturowych? Rozważania na ten temat mogą także dać asumpt do szerszej dyskusji nad problemami antropologii stosowanej.

 

Kolokwia Antropologiczne - edycja IX i X

Kontynuacja cyklu spotkań „Kolokwia Antropologiczne” organizowanych przez Polski Instytut Antropologii od 2008 r. Po cyklicznych spotkaniach z zagranicznymi badaczami, zajmującymi się zagadnieniami szczególnie istotnymi z punktu widzenia diagnozy kultury współczesnej, posiadającymi światowy autorytet w zakresie nauk humanistycznych i społecznych, PIA zdecydowało, że na kolejną edycję zaprosi polskich naukowców.

Przedstawią oni wykłady z zakresu antropologii społecznej i kulturowej oraz szeroko pojmowanych nauk humanistycznych, w oparciu o kryteria, które obejmują zarówno ich dorobek naukowy, pozycję międzynarodową, jak i potencjalne korzyści, jakie odnieść może polskie środowisko naukowe i kulturalne. Równoważnym celem jest aktywizacja i integracja w tym działaniu polskich ośrodków akademickich oraz zbudowanie sieci współpracy między polskim środowiskiem antropologów, socjologów, kulturoznawców. Zgodnie bowiem z założeniem projektu, każdy wykładowca odwiedza uczestniczące w projekcie ośrodki akademickie.

W 2017 roku wykłady poprowadzą:

dr Stanisława Trebunia-Staszel
dr Małgorzata Maj
prof. Danuta Penkala-Gawęcka
dr Marta Songin-Mokrzan
dr hab. Marcin Lubaś

Ośrodki goszczące wykładowców w 2017 roku to:

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu
Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Czas trwania wydarzenia: 
2017-04-27 Od 08:45 do 22:45
Źródło informacji: