Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Miliardy samych - samotność w XXI wieku

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: wtorek, 25 kwietnia, 2017 - 09:02
zaktualizowany: wtorek, 25 kwietnia, 2017 - 09:10
Miliardy samych - samotność w XXI wieku
VIII Edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej w ramach Dni Socjologii organizowanej przez Koło Naukowe Socjologii 2% i Instytut Filozofii i Socjologii Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, poświęcona będzie szerokorozumianej tematyce samotności i różnym formom bycia samemu.

 

ewskiej w Warszawie, poświęcona będzie szerokorozumianej tematyce samotności i różnym formom bycia samemu.

Podczas konferencji, pragniemy przyjrzeć się przede wszystkim opowieściom zakorzenionym w empirii (wynikom badań ilościowych i jakościowych), koncepcjom teoretycznym i analizom porównawczym. Interesuje nas podejście interdyscyplinarne w badaniach nad samotnością, dlatego też zapraszamy do udziału w obradach reprezentantów różnych dyscyplin naukowych i praktyków, zarówno socjologów, psychologów, pedagogów, filozofów, antropologów, etnografów, historyków.

Tematyka wydarzenia obejmuje, ale nie ogranicza się do następujących zagadnień:
1) Samotność w sieci. Wirtualność a rzeczywistość
2) Sami, ale nie samotni – samotni, ale nie sami. O różnych formach bycia samemu i bycia razem
3) Skazani na samotność. Konsekwencje wykluczenia społecznego
4) Samotność. Wybór czy konieczność?
5) Samotność i osamotnienie. Różnice i podobieństwa doświadczeń w różnych stadiach życia
6) Samotność na emigracji. O różnych doświadczeniach migracyjnych m.in. samotność w dobie kryzysu imigracyjnego
7) Samotne rodzicielstwo. Wyzwania codzienności.
8) Miłość na odległość. O różnych formach bycia osobno (m.in. zjawisko eurosieroctwa)
8) Samotni w swych poglądach. O granicach wolności słowa
9) Samotność w chorobie i niepełnosprawności
10) Samotni w mieście. Samotni na wsi


Zgłoszenia na konferencję prosimy wysłać na adres kns2procent@gmail.com do 17 marca 2017r. wypełniając formularz zgłoszeniowy znajdujący się w załączniku. Do zgłoszenia prosimy dołączyć abstrakt referatu (maks. 1,5 tys. znaków ze spacjami).Komitet Organizacyjny:
Koło Naukowe Socjologii 2%
Koordynator: Paulina Filipiak

Komitet Naukowy:
dr hab., prof. APS Danuta Duch-Krzystoszek
dr Iwona Zielińska
mgr Magda Prokopczuk


Kontakt:
kns2procent@gmail.com
facebook.com/kn.2procent
facebook.com/DniSocjologiiProsimy o udostępnianie niniejszej informacji wśród osób, które mogą być zainteresowane uczestnictwem w konferencji zarówno w roli prelegentów, jak i słuchaczy.


https://docs.google.com/document/d/1Sd0SuDhnDEf3uSDHPcLHZWiev4fzbklRH6rR...
Świat, w którym żyjemy to świat miliardów jednostek. Wydawałoby się, że w tak złożonych społecznościach, gdzie ludzie otaczają się każdego dnia, niemal w każdym momencie, trudno jest się czuć samotnym. A jednak, tak właśnie się dzieje. Płynność, ciągłe zmiany, migracje, przemiany relacji, wyzwania i wiele innych czynników sprawiają, że człowiek mimo bycia cząstką wielkiej całości, często gubi swoją tożsamość i staje się samotnym wśród ludzi.

Zobacz więcej

 

Czas trwania wydarzenia: 
Od 2017-04-27 09:00 do 2017-04-28 22:00