Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę zaprasza na szkolenie realizowane w ramach programu Chronimy Dzieci!

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: środa, 26 kwietnia, 2017 - 15:31
zaktualizowany: środa, 26 kwietnia, 2017 - 15:31
Trwają zapisy na szkolenie adresowane do przedstawicieli warszawskich placówek oświatowych i opiekuńczych, zarejestrowanych w programie Chronimy Dzieci.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny i ułatwia wdrożenie w placówkach standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem oraz wdrożenie Polityki ochrony dzieci przed przemocą. 

W związku z tym pierwszeństwo kwalifikacji na szkolenie mają osoby reprezentujące placówki, które nie posiadają/nie uzyskały jeszcze certyfikatu Chronimy Dzieci.

Tematyka i termin szkolenia oraz zapisy:

  1. Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem, 6 maja 2017 r.
  2. Identyfikacja symptomów krzywdzenia dzieci, 13 maja 2017 r.
  3. Profilaktyka przemocy i wykorzystywania seksualnego dzieci – przygotowanie do prowadzenia zajęć edukacyjnych z dziećmi w wieku szkolnym, 20 maja 2017 r.

Informacje o kolejnych, bezpłatnych szkoleniach pojawią się już wkrótce na stronie www.edukacja.fdds.pl

Czas trwania wydarzenia: 
Od 2017-05-06 08:15 do 2017-05-20 18:15