Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

10. Ogólnopolska Konferencja „Ostrożnie – dziecko! Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci”

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: wtorek, 9 maja, 2017 - 15:34
zaktualizowany: wtorek, 6 czerwca, 2017 - 14:09
10. Ogólnopolska Konferencja „Ostrożnie – dziecko! Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci”
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, Prezydent m.st. Warszawy oraz Zakład Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego serdecznie zapraszają na 10. Ogólnopolską Konferencję „Ostrożnie – dziecko! Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci”, która odbędzie się już 5 czerwca w Warszawie.

Konferencja poświęcona będzie problematyce zapobiegania przemocy i zaniedbaniu małych dzieci, w tym wsparciu rodziców w trudnych sytuacjach. Podczas konferencji uczestnicy będą mogli wziąć udział w sesjach wykładowych prowadzonych przez polskich i zagranicznych ekspertów.

Serdecznie zapraszamy profesjonalistów mających kontakt z rodzinami z małymi dziećmi (do 6. roku życia) m.in. lekarzy, położne, pielęgniarki, pracowników żłobków i przedszkoli, pracowników socjalnych, psychologów, asystentów rodzin oraz przedstawicieli władz centralnych, regionalnych i lokalnych odpowiedzialnych za politykę społeczną.
Celem konferencji jest zwiększenie wiedzy profesjonalistów z zakresu czynników ryzyka krzywdzenia małych dzieci, metod pracy z rodzinami ryzyka, zapoznanie z przykładami dobrych praktyk w zakresie ochrony małych dzieci przed przemocą, stworzenie okazji do wymiany poglądów i doświadczeń, zintegrowanie środowiska profesjonalistów zaangażowanych w ochronę najmłodszych dzieci przed krzywdzeniem.
Konferencja odbędzie się  w 5 czerwca 2017 r. w Warszawie

Zaproszenie na konferencję, program, mapa dojazdu - plik PDF - 0,5 MB
Więcej szczegółów

Czas trwania wydarzenia: 
2017-06-05 Od 07:30 do 22:30
Źródło informacji: