Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Stowarzyszenie Vox Humana zaprasza nauczycieli, pedagogów, reedukatorów, psychologów do udziału w kursach “Jak uczyć polskiego jako obcego. Praca w środowisku wielokulturowym”

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: poniedziałek, 12 czerwca, 2017 - 14:33
Kursy są przeznaczone na nauczycieli pracujących z cudzoziemcami.

Udział w kursie może być elementem doskonalenia zawodowego nauczycieli. Kurs planowany jest w końcu sierpnia – od 22.08.2017, w trybie intensywnym – 8 godzin lekcyjnych dziennie. Po zakończonym kursie są wydawane zaświadczenia. W projekcie może wziąć udział 30 nauczycieli lub innych merytorycznych pracowników szkoły (pedagodzy, reedukatorzy, psychologowie).

Kursy będą się składały z dwóch części po 32 godziny: pierwsza część to „Jak uczyć polskiego jako obcego” a druga to „Praca w środowisku wielokulturowym”. Kurs będzie stanowił kompleksowe przygotowanie do pracy z cudzoziemskimi uczniami. Każdy z uczestników otrzyma pomoce dydaktyczne do nauki polskiego jako obcego oraz do zajęć związanych z wielokulturowością.

Termin: 22.08-31.08.2017

Liczba uczestników  w jednym kursie: 15 osób

Miejsce: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej, Warszawa ul. Jasna 14,

Ew. Szkoła Podstawowa nr 273, ul. Balcerzaka 1

Udział w kursach jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona.

Kursy są wspólfinansowane przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.

 
Zapraszamy do udziału,
Więcej informacji:
Agata Marek: 501 022 598, agata_marek@o2.pl

 

Czas trwania wydarzenia: 
Od 2017-08-28 07:30 do 2017-08-31 22:30

Pliki do pobrania: