Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Muzealna eduAKCJA Warszawy 2017

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: piątek, 8 września, 2017 - 11:25
zaktualizowany: środa, 20 września, 2017 - 12:26
Muzealna eduAKCJA Warszawy 2017
Czy wizyta w muzeum sztuki możne rozwijać u uczniów wiedzę z przedmiotów ścisłych? Czy muzeum historyczne „uczy” jedynie historii? Czy centrum nauki to miejsce, w którym należy oczekiwać tylko fizycznych i chemicznych eksperymentów?

Zapraszamy do wzięcia udziału w IV edycji Muzealnej EduAkcji Warszawy.

W tym roku skupimy się na zagadnieniu interdyscyplinarności instytucji kultury, rozważane będą możliwości wykorzystania ich kolekcji i oferty edukacyjnej przez nauczycieli różnych przedmiotów. Zastanowimy się także nad miejscem i zadaniami edukacji kulturalnej w zreformowanej szkole.

Konferencja skierowana jest do nauczycieli, edukatorów i pracowników instytucji kultury
z Warszawy i okolic.

W tym roku Muzealna eduAkcja będzie przebiegała dwuetapowo.

ETAP PIERWSZY

Międzymuzealna gra miejska dla uczniów i nauczycieli warszawskich szkół

26 września - 2 października 2017

Rejestracja do gry pod linkiem:https://muzealnagramiejska.evenea.pl/ do 22 września.

W tygodniu poprzedzającym konferencję zapraszamy uczniów w wieku 12-19 lat do udziału w międzymuzealnej grze miejskiej. W grze mogą wziąć udział maksymalnie 30 osobowe grupy uczniów pod opieką nauczycieli, które zarejestrują się pod powyższym linkiem. Aplikacja do gry będzie udostępniona do pobrania od dnia 26.09.2017 r. na stronie www.edukacjakulturalna.pl . Aby wziąć udział w grze grupa powinna dysponować co najmniej jednym urządzeniem mobilnym z systemem Android. Dla wygody rekomendujemy tablety. Z aplikacją zarejestrowane grupy mogą przez tydzień odwiedzać muzea, rozwiązywać zagadki związane z eksponatami i tworzyć własne trasy zwiedzania. Nagrodą dla grup, które odwiedzą najwięcej muzeów będzie bezpłatna lekcja muzealna dla całej klasy/grupy w wybranym muzeum.

Podczas gry uczestnicy odwiedzą: Muzeum Fryderyka Chopina, Muzeum Historii Żydów Polskich Polin, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Muzeum Rzeźby w Królikarni, Muzeum Warszawy, Zachętę Narodową Galerię Sztuki i Zamek Królewski w Warszawie.

Dla zarejestrowanych uczestników gry wstęp do muzeów jest bezpłatny. Nauczyciel/opiekun grupy  uczestniczący w grze jest zobowiązany do uczestnictwa w konferencji Muzealna EduAkcja Warszawy w dniu 2.10.2017 r., co wymaga dodatkowej rejestracji na konferencję.

ETAP DRUGI

Konferencja Muzealna EduAkcja Warszawy w gmachu Muzeum Narodowego w Warszawie

2 października 2017 (poniedziałek) w godz. 9.00 - 16.00 

Rejestracja na konferencję pod linkiem: https://konferencjamuzealnaeduakcja.evenea.pl/ do 28 września.

W programie: sesja posterowa warszawskich muzeów i instytucji kultury oraz część warsztatowa. Przewidziano także przerwę kawową i obiadową.

W sesji posterowej udział wezmą przedstawiciele: Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego w Królikarni Oddział MNW, Muzeum w Nieborowie i Arkadii Oddział MNW, Domu Spotkań z Historią, Muzeum Historii Polski, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Muzeum Warszawy, Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, Zachęty Narodowej Galerii Sztuki, Zamku Królewskiego w Warszawie - Muzeum Rezydencji Królów i Rzeczypospolitej.

Zapraszamy do zapisu do grup warsztatowych - w formularzu zgłoszeniowym należy wskazać jeden wybrany warsztat:

1. Dlaczego fortepian gra? Moderator: Hanna Napiórkowska, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Przedmioty: fizyka i nauki ścisłe.

2. Chronić pamięć, kształtować przyszłość Moderator: Sonia Ruszkowska, Muzeum Historii Żydów Polskich Polin. Przedmioty: wiedza o kulturze, wiedza o społeczeństwie, historia.

3. Czas na geografię. Jak skonstruowano wilanowski zegar słoneczny? Moderator: Urszula Rukat, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Przedmioty: geografia, fizyka, przyroda.

4. Poczuj chemię do malarstwa Moderator: Aleksandra Kresowska-Pawlak, Barbara Tichy, Muzeum Narodowe w Warszawie. Przedmioty: chemia i nauki przyrodnicze.

5. Historia architekturą opowiedziana Moderator: Katarzyna Witt, Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Przedmioty: historia, historia sztuki, zajęcia artystyczne.

6. Ile waży dzieło sztuki? Moderator: Julia Łuczywo, Muzeum Rzeźby w Królikarni. Przedmioty: matematyka, przyroda, zajęcia artystyczne.

7. Srebrna matematyka Moderator: Anna Kwiatkowska, Muzeum Warszawy. Przedmioty: matematyka i przedmioty ścisłe.

8. Ile historii jest w dziele sztuki? Moderator: Anna Zdzieborska, Marcin Matuszewski, Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki. Przedmioty: historia, wiedza o społeczeństwie, zajęcia artystyczne.

9. Lekcja z Mistrzem Rembrandtem Moderator: Tomasz Drapała, Zamek Królewski w Warszawie. Przedmioty: historia, j. polski, muzyka.

Czas trwania wydarzenia: 
Od 2017-09-26 11:15 do 2017-10-02 19:15
Źródło informacji: