Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Seminarium terenowe „Kwatera Ł. Panteon narodowy pod cmentarnym murem”

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: wtorek, 28 listopada, 2017 - 12:56
zaktualizowany: wtorek, 28 listopada, 2017 - 13:01
zdj. Marcin Jurkiewicz. IPN
Instytut Pamięci Narodowej i Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych zaprasza nauczycieli, edukatorów, przewodników miejskich oraz instruktorów harcerskich na terenowe seminarium poświęcone jednemu z najbardziej tajemniczych miejsc w Warszawie.

W czasie seminarium uczestnicy odwiedzą Cmentarz Wojskowy na Powązkach oraz Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych (dawne więzienie na Rakowieckiej), obejrzą wystawę poświęconą pracom poszukiwawczym na powązkowskiej Łączce oraz będą obserwatorami debaty oksfordzkiej.

Zajęcia odbędą się w sobotę 2 grudnia 2017 r., w godz. 10.00–15.00. Szczegółowy plan w załączeniu.

Formularz zgłoszeniowy:

http://pamiec.pl/pa/form/dodaj76,Spotkanie-edukacyjne-Kwatera-L.html

Liczba miejsc jest ograniczona. Osoby, które wypełnią formularz, otrzymają drogą mailową informację o wpisaniu na listę.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o udziale w zajęciach. Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest udział w całym seminarium.

Osoba do kontaktu: karolina.kolbuszewska@ipn.gov.pl

Szczegółowy program:

  • 10.00–11.00 – zwiedzanie Kwatery Ł
  • 11.00–11.30 – przejazd autokarem IPN na ul. Rakowiecką do Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych
  • 11.30–12.10 – zwiedzanie wystawy „Kwatera Ł. Panteon narodowy pod cmentarnym murem”
  • 12.10–12.50 – przerwa kawowa
  • 12.50–13.05 – wprowadzenie do debaty oksfordzkiej, losowanie stron
  • 13.05–14.05 – debata oksfordzka przygotowana przez Studenckie Koło Naukowe Badań nad Konkurencyjnością Szkoły Głównej Handlowej nad tezą: Odnalezienie i upamiętnienie to najważniejsze formy zadośćuczynienia ofiarom komunizmu
  • 14.05–15.00 – zwiedzanie Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych

Zajęcia będą prowadzić pracownicy Biura Edukacji Narodowej, Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN oraz Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych. https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/42971,Seminarium-terenowe-Kwatera-L-Pa...

Czas trwania wydarzenia: 
2017-12-02 Od 10:00 do 15:00