Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Druga edycja warszawskiego programu wspierania rozwoju przedsiębiorczości młodzieży START-UP JUMP

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: poniedziałek, 26 marca, 2018 - 10:39
zaktualizowany: środa, 4 kwietnia, 2018 - 10:02

Od lutego br. blisko 200 uczniów z 14 warszawskich szkół średnich: z 7 techników (Zespołu Szkół Fototechnicznych, Zespołu Szkół nr 31 im. Jana Kilińskiego, Technikum Architektoniczno-Budowlanego im. St. Noakowskiego, Zespołu Szkół nr 10 im. St. Staszica, Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3, Technikum Spożywczo-Gastronomicznego, Technikum Odzieżowego i Fryzjerskiego im. M. Bratkowskiej) oraz z 7 liceów ogólnokształcących (VI Liceum Ogólnokształcącego im. T. Reytana, XLVII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Czarnieckiego, LXIII Liceum Ogólnokształcącego im. im. Lajosa Kossutha, VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława IV, XLIX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. J.W. Goethego, L Liceum Ogólnokształcącego im. Ruy Barbosy, XXVII Liceum Ogólnokształcącego im T. Czackiego) uczestniczy w drugiej edycji warszawskiego programu wspierania rozwoju przedsiębiorczości młodzieży START-UP JUMP.

W pierwszej edycji programu trwającej od 20 września do 20 grudnia 2017 roku udział wzięło blisko 150 uczniów warszawskich szkół: z Zespołu Szkół nr 36 im. M. Kasprzaka, Zespołu Szkół Licealnych
i Technicznych nr 1, Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych, Zespołu Szkół nr 33, I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. B. Limanowskiego, Zespołu Szkół nr 21, XLIII Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego, LXVIII Liceum Ogólnokształcącego im. T. Chałubińskiego, XLVII Liceum Ogólnokształcącego im. St. Wyspiańskiego, CLV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi d. Gimnazjum nr 42, XCIV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Maczka d. Gimnazjum nr 76, Szkoły Podstawowej nr 140, Szkoły Podstawowej nr 109.

Program, którego promotorami są dwa biura: Biuro Edukacji i Biuro Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy ukierunkowany jest na kształtowanie proaktywnych postaw młodzieży szkolnej polegających m.in. na zachęcaniu do rozwijania w bliskiej przyszłości, własnej aktywności przedsiębiorczej. Program składa się z dwóch, powiązanych ze sobą etapów – pierwszy etap, o nazwie „Młodzieżowy semestr biznesowy", obejmuje prezentację działalności miejskich ośrodków wsparcia przedsiębiorczości oraz ofert partnerów Miasta działających w obszarze przedsiębiorczości, innowacji i nowych technologii. Efektem podejmowanych w programie działań ma być upowszechnienie wśród uczniów praktycznej wiedzy na temat gospodarki. Etap pierwszy drugiej edycji, który rozpoczął się 19 lutego br., zakończy konferencją podsumowującą w dniu 14 czerwca br. realizowany jest w ramach wspomnianych warsztatów, prezentacji, spotkań.

Obecnie w FabLab powered by Orange realizowany jest drugi, praktyczny etap programu, w którym 20 uczestników pierwszej edycji programu Start-up Jump, którzy nadesłali najciekawsze propozycje rozwinięcia tematu „samotność w mieście", ma okazję do nauki modelowania 3d, podstaw elektroniki, podstaw programowania w ardublock, prototypowania. Uczestnicy, pod kierunkiem edukatorów ze Stowarzyszenia Robisz to. uczą się obsługi drukarek 3d, ploterów laserowych, frezarek CNC i innych nowoczesnych elektronicznych narzędzi. Zadaniem wieńczącym projekt będzie przygotowanie pomysłu odpowiadającego na problem samotności w mieście .
Można przeczytać o tym na stronie FabLab: https://fablabtwarda.pl/aktualnosci/artykul/start-up-jump-fablab-kuznia-talentow/

Czas trwania wydarzenia: 
Od 2018-03-26 10:30 do 2019-03-26 10:30
Autor treści: