Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Szkolenie organizowane przez Helsińską Fundację Praw Człowieka

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: czwartek, 12 kwietnia, 2018 - 12:29
zaktualizowany: czwartek, 12 kwietnia, 2018 - 12:29
Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy na temat: migracji i uchodźstwa, komunikacji międzykulturowej oraz mechanizmów i przeciwdziałania stereotypom, uprzedzeniom i dyskryminacji.

Szkolenie będzie dotyczyć m.in:
- charakterystyki grup cudzoziemców przyjeżdżających i przebywających w Polsce,
- poznawanie/utrwalanie takich pojęć jak: migracje przymusowe, uchodźca, status uchodźcy, osoba ubiegająca się o ochronę, prześladowania z powodu rasy, religii, narodowości, przynależności do grupy społecznej lub przekonań politycznych, migracje dobrowolne, migrant ekonomiczny, repatriant, przesiedlenia, relokacje, rasizm, ksenofobia, mowa nienawiści.
- poznawanie faktów dotyczących uchodźstwa i migracji do Polski na przestrzeni ostatnich lat – grup cudzoziemców, przyczyn przyjazdu, warunków pobytu na terytorium RP.
Zajęcia będą oparte na aktywnych metodach pracy: ćwiczeniach w małych grupach, dyskusjach, mapach umysłowych, z wykorzystaniem prezentacji oraz krótkich filmów edukacyjnych.

Data szkolenia: 26 kwietnia 2018 r.

Rejestracja: http://www.hfhr.pl/prawo-migracyjne-szkolenie-dla-nauczycieli/

Czas trwania wydarzenia: 
Od 2018-04-12 12:30 do 2018-04-27 12:30