Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Szkolenie "Wolontariat w szkole"

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: wtorek, 11 grudnia, 2018 - 10:12
zaktualizowany: wtorek, 11 grudnia, 2018 - 12:00
Zapraszamy dyrektorów, wicedyrektorów szkół i placówek na szkolenie, którego celem jest przygotowanie kadry zarządzającej do wdrożenia w szkole wolontariatu, które odbędzie się w dniu 18 grudnia 2018 r.

Na zajęciach uczestnicy zapoznają się m.in: z regulacjami prawnymi i procedurami organizacyjnymi wolontariatu szkolnego, standardami szkolnego wolontariatu z uwzględnieniem roli uczniów, nauczycieli, kadry zarządzającej i rodziców oraz znaczeniem wolontariatu szkolnego dla realizacji celów edukacyjnych i wychowawczych szkoły.

Termin:18 grudnia 2018

Harmonogram: 18-12-2018 09:00-13:30

Miejsce: WCIES ul. Stara 4

Liczba godzin: 5 godzin

Szkolenie organizowane jest przez WCIES oraz CEO

Zapisy https://kursy.wcies.edu.pl/pl/a/Wolontariat-w-szkole

Czas trwania wydarzenia: 
2018-12-18 Od 09:00 do 13:30